Frågor och svar om kärleksrelationer

17 Apr 2004, 13:16 232
Tjej, 0 år
Question


Är det normalt att vara 13 år och vara ihop med en som är 16 år äldre?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Nej, det är inte normalt i betydelsen vanligt, utan det är väldigt ovanligt att en 13-åring är tillsammans med en 29-åring.
Anledningen till det är att det vanligtvis är en enorm skillnad mognadsmässigt mellan en 13-åring och en 29-åring, varför en normalutvecklad 29-åring sällan blir intresserad av en 13-åring även om 13-åringen kan tycka det känns spännande med en så pass mycket äldre person. Risken för att 13-åringen skall bli utnyttjad finns tyvärr alltid i en sådan relation, men även om det inte skulle vara så, så är relationen så pass ojämlik pga åldersskillnaden vilket det oftast är den yngre som tar skada av då den yngre oftast går in i rollen att verka äldre än vad han/hon egentligen är.
Så, enligt min erfarenhet brukar det inte vara några sunda relationer i det fall det är så pass stor åldersskilland i dom här ålderskategorierna. Den dag båda är vuxna är åldersskillnaden i sig inget problem, men så länge som en är barn/ungdom och en är en bra bit in i vuxenåren så brukar det förr eller senare leda till problem som den yngre oftast tar mest skada av enligt min erfarenhet.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar