Frågor och svar om här kan man få hjälp!

15 May 2004, 12:34 325
Tjej, 0 år
Question


Jag är en 19 arig tjej som skulle behöva prata med en psykolog pga. misshandel, sexuella övergrepp, psykiskt sjuk förälder m.m.(Jag har redan pratat med 2 kuratorer, men förutom att föresla polisanmälan har de inte kunnar hjälpa mig). Problemet är att jag är för gammal för BUP, pa min ungdomsmottagning finns ingen psykolog, och skolans psykolog är min bästa kompis pappa. Jag undrar därför vad det finns för andra alternativ.
Har jag rätt att söka hjälp hos grannkommunens ungdomsmottagning ?
Hur mycket kostar det om jag gar till vuxenpsyk ?
Nästa ar ska jag börja plugga pa ett stort universitet, brukar eleverna där han gratis tillgang till en psykolog ?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det kan se lite olika ut i olika kommuner/landsting, varför jag ger dig generella råd, och sedan får du undersöka hur det ser ut hos dig.
Vissa Ungdomsmottagningar tar emot personer från andra kommuner, varför mitt råd är att du ringer till den Ungdomsmottagning där du vet att det finns en psykolog och hör efter. När det sedan gäller psykiatrin så tillhör du ju nu vuxenpsykiatrin då du är över 18 år. Vuxenpsykiatrin har i regel en öppenvårdsmottagning dit man kan söka själv. Man ringer helt enkelt upp och säger att man behöver en psykologkontakt. Det som vanligtvis händer då är att man får komma på ett eller ett par första samtal då man försöker göra en bedömning av vilken typ av kontakt eller behandling som är lämplig. Därefter kommer man överens om hur man går vidare. Ibland innebär det att man fortsätter med den personen som gjorde själva bedömningssamtalen, och ibland innebär det att man istället får en annan person som man kommit överens om är lämpligare med tanke på ens svårigheter och problem. Det är inte alltid det går till så här, utan ibland så får man helt enkelt en psykologkontakt direkt så det kan alltså se lite olika ut. Det negativa med det hela är att det oftast är kö till psykolog eller psykoterapeut, varför man kan få vänta ett tag. Men det ser som sagt olika ut beroende på vart man bor, varför du själv kan ringa till öppenvårdspsykiatrin (ring landstingets växel och be dom koppla dig om du inte hittar dom i telefonkatalogen), och höra efter. Kostnaden för att gå till psykolog kan variera mellan landstingen, men avgiften brukar vara lägre än besök hos läkare. Det finns kanske också dom landsting som inte tar ut några avgifter för psykologbesök, det vet jag tyvärr inte. Men i regel brukar det kosta någonstans mellan 80-160 kronor. Ställ frågan när du ringer till dom så svarar dom på vad som gäller där du bor. Sedan brukar det ju också finnas frikort, vilket innebär att när du betalt en viss summa (brukar vara mellan 1500-2000 kronor) på ett år så får du gå gratis resten av året. I den summan räknas alla sjukvårdsbesök in, varför du får räkna ihop det du betalar för både psykologbesök och besök hos läkare på tex en vanlig vårdcentral. Så, mer än frikortsbeloppet per år behöver du aldrig betala.

Det sista alternativet jag ska upp är det du själv nämnde, nämligen studenthälsan inom högskola/universitet. Återigen så ser det olika ut på olika ställen. På vissa ställen är studenthälsan väl utbyggd, emedan andra ställen nöjer sig med att ha en kurator. Besöken brukar vara gratis, men det är som sagt inte alltid det finns psykologhjälp, utan har man behov av en regelrätt samtalsterapeutisk behandling så hänvisas man oftast till psykiatrin. Så, med tanke på det du skriver om anledningen till varför du vill ha en psykologkontakt, så är det min erfarenhet att det är psykiatrin som är det lämpligaste alternativet. Men återigen, ta kontakt med studenthälsan på det universitet du ska gå och hör efter vilka möjligheter som finns.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar