Frågor och svar om misshandel

17 Jul 2004, 12:09 530
Tjej, 0 år
Question


Hur mycket får en föreldrer smiska sitt barn. Och får han/hon använda mer än handen?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

All typ av aga är förbjuden i Sverige. Det betyder att en förälder inte får smiska eller slå sitt barn på något sätt. Inte med handen och inte med något annat heller.
Att slå ett barn leder aldrig till något positivt utan istället skadar det barnet självkänsla, och det är därför det är förbjudet.
Så, blir man slagen hemma är det viktigt att man berättar det för någon annan vuxen som kan hjälpa en. Det kan vara en lärare i skolan, skolkuratorn, skolsköterskan eller någon annan man litar på. Man kan också själv anmäla föräldrarna till polisen eller ringa socialtjänsten i kommunen och berätta för dom. Många gånger vågar man dock inte det, varför det alltså kan vara lättare att berätta för någon annan vuxen som kan hjälpa en och som kan prata med rätt personer.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar