Frågor och svar om Ätstörningar

4 Sep 2004, 11:48 234
Annat, 0 år
Question


hej
jag undrar hur som drabbas av anorexia varje år i sverige??

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det är svårt att svara på hur många som drabbas varje år i Sverige det inte finns så många studer av tillräckligt hög vetenskaplig kvalité som kan besvara detta. Studierna har också visat varierande resultat, varför man inte kan säga säkert. Problemen med att svara är att det inte finns helt klara diagnoskriterier, varför sjukdomen inte är helt lätt att avgränsa. Tittar man på lindrigare former av sjukdomen så är det ännu svårare att ringa in sjukdomen. Detta tillsammans med det faktum att riktlinjerna för att sätta diagnos är under ständig utveckling gör att det är svårt att säga hur många det är som drabbas. Om du går in på www.nat.se så kommer du till en sida som är ett nationellt kunskapscenter för ätstörningar. Om du tittar under länken "Fakta" och sedan klickar på "Ätstörningar drabbar många" så kan du läsa att man räknar med att det årligen tillkommer ca 10-30 nya patienter per 100 000 personer. Där kan du också läsa mer i ämnet och bilda dig en egen uppfattning om förekomsten i Sverige.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar