Frågor och svar om här kan man få hjälp!

18 Sep 2004, 10:57 227
Tjej, 0 år
Question


hej jag vill gå hos nån och snacka jag har jätte mycke problem sanällla hjälp mig hur ska man göra om man ska gå hos nån

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det finns lite olika vägar för att få hjälp så jag ger dig några alternativ så kan du själv känna efter vad som verkar vettigt.
Går du i skolan så finns alltid möjligheten att gå till skolkuratorn. En kurator kan vara ens samtalspartner och hjälpa en att reda ut olika typer av problem, samt fungera som stöd. Är problemen mer allvarliga så man hamnat i olika typer av psykiska kristillstånd så kan det behövas behandling mer än stöd, varför man då gör bäst i att gå till en psykolog eller till en psykoterapeut. Ibland finns psykolog på skolan också, men i dom flesta fall så jobbar dom mer med utredningsarbete, varför man får vända sig till BUP (Barn-, och Ungdomspsykiatrin) om man behöver mer kvalificerad hjälp av tex psykolog, psykoterapeut eller läkare. Till BUP kan man ringa själv eller så kan man få en remiss från tex en läkare på sin vårdcentral, eller så kan tex skolkuratorn ta kontakt med BUP om man efter ett tag kommer fram till att man behöver mer hjälp än en kurator kan ge.
Så, du kan alltså börja hos tex skolkuratorn så kan ni tillsammans se om den hjälpen hon/han kan ge räcker eller om du behöver vidare hjälp från tex BUP. Men om du själv känner att du istället vill och behöver vända dig till BUP direkt så kan du alltså ringa själv och få en tid. Numret står på dom blå sidorna i telefonkatalogen.

Ett annat alternativ är Ungdomsmottagningen. På din Ungdomsmottagning finns kurator och ibland finns även psykolog. Det är lite olika hur pass långt upp i åldrarna dom tar emot. Vissa tar emot fram tills man är 20 emedan andra tar emot ända tills man fyllt 25 år. Att gå till Ungdomsmottagningen är helt gratis och dit kan du antingen ringa eller gå dit när dom har så kallad öppen mottagning. Samma sak gäller där, att kuratorn på Ungdomsmottagningen kan hjälpa dig vidare till BUP om det skulle visa sig behövas. För att hitta din Ungdomsmottagning kan du antingen ringa till din kommuns växel och fråga (gröna sidorna) eller så kan du fråga tex skolkuratorn eller skolsköterskan för dom vet vart Ungdomsmottagningen finns. Det vet dom även på din vårdcentral varför du kan fråga där också. Under länken "din mottagning" på vår sajt finns också dom flesta Ungdomsmottagningar listade varför du sannolikt hittar telefonnummer där också.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar