Frågor och svar om Ångest

25 Sep 2004, 14:17 715
Tjej, 0 år
Question


vad är reaktiv respektive irrationell ångest?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Reaktiv ångest är ångest som kommer som en reaktion på en eller flera specifika händelser. Den reaktiva ångesten kan också kallas för rationell ångest, vilket betyder att det finns en uppenbar orsak till ångesten. Denna orsak kan vara en olycka, skilsmässa osv, osv. Men det finns alltså en tydlig koppling mellan en orsak och själva ångesten, vilket gör den rationell/reaktiv.

Den irrationella ångesten kan ge precis samma ångestsymptom och känslor som den rationella/reaktiva ångesten. Skillanden är att man inte finner någon uppenbar orsak till den. Ångest är kroppens alarmsystem och när det gäller irrationell ångest så signalerar kroppen med ångest utan att man förstår varför vilket gör denna typ av ångest så mycket svårare att hantera.

Det finns bra och utförlig information om ångest som fenomen och dom olika typer av ångest du frågar efter på www.infomedica.se
Gå in på den hemsida och skriv in ordet ångest i deras sökfunktion. Då kan du få mer information om det här.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar