Frågor och svar om känslor i samband med abort

18 Dec 2004, 12:58 181
Tjej, 0 år
Question


Tycker du att tjejen har rätt att göra abort fast killen inte vill att hon ska göra det? Det är ju bådas barn så egentligen borde ju båda två vara med om beslutet, men det är tjejens kropp och hon ska ju inte behöva föda fram barnet för killens skull. Vad tycker du?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det är precis som du pekar på ett svårt problem att hantera när inte båda är överens. Men eftersom det är kvinnans kropp som bär barnet och även hon som måste genomgå förlossningen så finns det enligt min erfarenhet inget som talar för att man ska kunna tvinga en person som inte vill att genomgå varken graviditet eller förlossning. Det vore en otänkbar situation att inte låta en kvinna bestämma över sin egen kropp, och jag ser som sagt inte något som skulle kunna motivera att hon fråntas den rätten.
Det betyder inte att killen inte ska ha möjlighet att vara med och diskutera beslutet så länge som det inte handlar om extrema situationer där en tjej tex blivit gravid vid en våldtäkt. Men om vi bortser från dom och liknande extremfall så är det enligt min erfarenhet bäst för båda om man kan prata om situationen och båda får en möjlighet att uttrycka sina känslor och önskningar omkring det hela. Men om man i slutänden inte kommer överens och situationen är sådan att killen vill ha barnet och tjejen inte vill, så måste ändå tjejens rätt att bestämma över sin kropp ha företräde enligt min erfarenhet. En sådan situation kan ju vara väldigt svår för en kille att hantera då han mot sin vilja förlorar ett framtida barn. I sådana situationer är det viktigt att killen får det stöd och den hjälp han behöver för att bearbeta den förlusten, vilket tyvärr många gånger glöms bort enligt min erfarenhet. Men som sagt, det här är inga lätta situationer för någon.

Sist vill jag säga att lagstiftningen är tydlig i det här fallet, och enligt lagen har alltså kvinnan rätt att besluta om abort på egen hand och mot mannens vilja. Men även om det är solklart rent lagligt, så är det alltid bäst för båda om beslutet sker i samförstånd även om man vill olika saker. För det är många gånger mindre betungande för tjejen att göra en abort om hon har sin killes förståelse för sitt beslut även om killen skulle önskat att beslutet vore ett annat. Och det kan man bara uppnå genom att prata. Men att tjejen måste ha sista ordet råder det ingen tvekan om, något annat vore orimligt.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar