Frågor och svar om studier och resultat

18 Feb 2005, 11:56 279
Tjej, 0 år
Question
Svar
Bo Westholm
Psykolog

Att testa sin intelligenskvot handlar om att man testar en rad olika förmågor. Sedan väger man samman resultaten från dom olika testen och får ett värde som är ens intelligenskvot. Det är dock viktigt att påpeka att det värdet är ett mått på just dessa förmågor som man ansett ingå i den allmänna intelligensen. På senare år har man även börjat diskutera något man kallar emotionell intelligens, som mer handlar om hur man kan identifiera och hantera känslor, vilket spelar stor roll för vår förmåga att hantera relationer med andra människor i vår familj, i skolan och på arbetet. Den emotionella intelligensen är oerhört viktig i alla sammanhang i livet, varför den så kallade intelligenskvoten inte säger allt om en människas förmåga att hantera livets alla omständigheter. Är du intresserad mer av det här kan du ta kontakt med skolpsykologen som är den som gör den här typen av test. Hon/han kan förklara närmare vad test av intelligenskvoten går ut på och hur det går till.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar