Frågor och svar om sexuellt utnyttjande

24 Jul 2005, 10:38 649
Tjej, 0 år
Question


jag vet att det är olagligt för en över 15 år att ha sex med en under 15 år.
men är det olagligt för en under 15 år att ha sex, kan en under 15 år straffas för den haft sex?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Om en underårig har sex med en äldre person så är det aldrig den underårige som anmäls eller straffas. Om två underåriga har sex med varandra så sker inget heller så länge som vi inte pratar om tex en 14 åring som utnyttjar en 6 åring. I sådana fall kopplas socialtjänsten in då den som begått övergreppet inte är straffmyndig än.

Lagen är till för att hindra äldre personer från att ha sex med barn varför det inte är ett brott att två relativt jämnåriga har sex även om båda skulle vara underåriga.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar