Frågor och svar om att vara gravid

1 Oct 2005, 11:59 475
Annat, 0 år
Question


Min 13 åriga son har gjort sin 14 åriga flickvän gravid.
Uppenbart vill bägge ungdomarna behålla barnet och vi stöttar oavsett vad de än vill göra, men hennes mamma vill uppenbart tvinga henne till en abort och uppenbart får hon inte lov att bo kvar hemma om hon föder barnet. Ungdomsmottagningen verkade helt inställda på en abort även de och det känns inte riktigt rätt mot ungdomarna att de ska bli så "övertalade" av alla. Beslutet måste ju ligga hos dem. Jag vet ju att flickvännens mamma inte kan tvinga henne till en abort mot sin vilja, och min fråga är ju nu vad händer när barnet har fötts? Hur ska hon klara av detta ekonomiskt? Jag och min sambo lever redan på existensminimum och hur mycket vi än vill har vi inga pengar att stötta med. Vi är inte heller redo att låta vår egen son flytta hemifrån inte ens om han vill flytta ihop med flickvännen. Mamman till flickan tänker ju uppenbart inte gå in och stötta ekonomiskt. Vad händer då? Hur ska de överleva? Går socialen in och hjälper henne eller vad kommer att ske?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det är en svår situation du beskriver och det är som du säger aldrig rätt att "övertala" en person till att göra abort genom att använda hot om att bli utslängd osv. För även om det för samtliga kan te sig som om abort är det enda vettiga med tanke på föräldrarnas ålder och därmed deras möjligheter att ta hand och sörja för sitt barn, så är det ändå flickan och din pojke som ska leva med beslutet resten av deras liv. Så att du och din sambo stöttar oavsett vilket är självklart viktigt.
I sammanhanget är det bättre att försöka prata så mycket det går så dom själva får insikt om alla aspekter kring att ha ansvar för ett barn. Det är inte säkert att dom väljer abort i alla fall, men i det läget så finns det ändå bättre förutsättningar för att prata om hur man ska kunna hantera situationen på bästa sätt när det gäller både ekonomi, och deras och barnets möjligheter att få en dräglig livssituation nu och i framtiden.

Med tanke på er begränsade möjlighet att hjälpa er son och hans flickvän att klara den ekonomiska biten som ett föräldraskap innebär, samt hennes mammas ovilja att stötta ekonomiskt, så är mitt råd att ni direkt tar kontakt med socialtjänsten för att diskutera läget med dom. Låt ungdomarna vara med i den typen av diskussion för det är en del i det hela att dom måste bli införstådda med hur deras situation för närvarande ser ut och vilka deras möjligheter att få hjälp är. Det kan även vara viktigt att träffa socialtjänsten med tanke på det psykologiska stöd som dom sannolikt kommer att behöva som unga tonårsföräldrar om dom väljer att fortsätta graviditeten. Det här med att gå igenom alternativen och verkligen bli klar över hur framtiden som unga föräldar ser ut under dom närmaste åren är det viktigt att era tonåringar är med i, för det dom som ska leva med beslutet som jag sade tidigare och det är också deras liv som kommer att påverkas väldigt mycket varför dom inte bara bör få större möjlighet att ta ställning utan också få möjlighet att sätta sig in i vilka konsekvenser deras val kommer att få för deras egna, och deras eventuella framtida barns liv.

Så, det du och din sambo kan göra är att hjälpa ungdomarna med det här genom att ta kontakt med socialtjänsten direkt och bestämma en träff med dom för att gå igenom vilken hjälp sin son och hans flickvän kan räkna med därifrån. För sanningen att säga så är det inte bara flickvännen som ska klara av det här ekonomiskt, utan din son har ett lika stort ansvar varför frågan snarare bör vara "Hur ska dom klara av det här ekonomiskt och rent ovårdnadsmässigt" så det här barnet kan få en trygg och dräglig uppväxt.
Du och din sambo skulle även kunna ta kontakt med flickans mamma och se ifall ni inte kunde samarbeta kring detta att försöka hjälpa ungdomarna att komma fram till sitt beslut genom att låta dom så mycket som möjligt bli införstådda med hur deras möjligheter ser ut både ekonomiskt och omvårdnadsmässigt för det är självklart många frågor att ta ställning till. Och i dessa frågor är socialtjänsten den naturliga samtalspartnern. Om ni tar kontakt med kvinnokliniken på ert närmaste sjukhus så brukar där även finnas en kurator som är van vid att hantera dessa frågor och som skulle kunna fungera som ett bra stöd till både er föräldrar och era barn i dessa frågor. Dom har ju även nära koppling till socialtjänsten och vet vilka vägar och alternativ som finns för unga tonårsföräldrar så vänd er till dessa istället och få hjälp i tid så att era ungdomar hinner bearbeta all information och forma sina beslut efter det istället för att hasta fram något.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar