Frågor och svar om här kan man få hjälp!

7 Oct 2005, 11:36 139
Tjej, 0 år
Question


hej.
jag fick nyligen svar på min fråga om hur jag ska få tag på en journal jag letat efter (fråga Q61400).
men den finns inte på soc, o inte heller på bup.
jag åkte till adressen o kollade och det enda som finns där är barn- och utbildningsförvaltningen.
vart ska jag vända mig nu?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Eftersom du själv inte minns vem det var du träffade och vilken organisation den personen tillhörde, så kan det vara svårt. Men generellt så finns det bara två stora enheter som du kan ha fått hjälp av om du inte träffade en privatpraktiserande terapeut, för i det fallet måste du ta reda på namnet på personen och söka upp den personen för privatpraktiserande har själva ansvar för att lagra patientjournaler.
Men dom två stora enheterna som jag pratar om är antingen landstinget eller kommunen. I båda fallen så har dom stora centralarkiv där gamla journaler förvaras. Jag minns inte på rak arm hur länge dom har skyldighet att spara journalerna men det är ganska många år, varför chansen att dina journal finns kvar borde vara god. Så, om du tex gick hos en skolpsykolog så finns din journal förmodligen i kommunens centrala arkiv dit man skickar dom efter en viss tid för långvarig lagring. Om du istället finns hjälp av någon enhet inom landstinget så är det dom som förvarar journalen.
Det du kan göra är att ringa till kommunens växel och be att få prata med den som är ansvarig för centralarkivet. Fråga den personen ifall dom förvarar gamla journaler från tex skolpsykologer och hör efter ifall det finns något registrerat på dig. Finns dom inte där bör den personen kunna hjälpa dig att få veta vart du ska leta ifall det var så att den du fick hjälp av tex tillhörde det elevhälosteam som brukar finnas. En annan väg att gå är tex att prata med en skolkurator i din kommun och be henne/honom hjälpa dig att söka ifall det finns någon journal på dig centralt arkiverad.

På samma sätt kan du ta kontakt med landstingen och fråga ifall det finns någon centralt arkiverat på ditt personnummer.

Går du dessa vägar bör du få veta ifall det finns några journaler. Men om jag inte minns fel så sa du att du gick hos någon lekterapeut och det kan vara så att denna person inte hade samma skyldighet som en psykolog att föra journal då kraven på journalföring ser olika ut för olika yrkesgrupper. Och en lekterapeut kan ha en mängd olika yrken i botten varför det är svårt för mig att säga i vilken mån den personen var skyldig att skriva journal. Sedan kan det ju också vara så att du gick hos en privatpraktiserande och då kan det som sagt vara omöjligt att hitta det utan att känna till personens hela namn.

Ett sista tips kan vara att prata med någon på barn-, och utbildningsförvaltningen som sitter på adressen nu. Det brukar finnas någon som känner till historien kring lokalern, dvs som vet vilka som satt där innan barn-, och utbildningsförvaltningen flyttade in. Eller så är det dom som suttit där hela tiden för tex skolpsykologer tillhör oftast barn-, och utbildningsförvaltningen och det kan ju varit en sådan du träffat.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar