Frågor och svar om sex

29 Oct 2005, 14:16 646
Tjej, 0 år
Question


Jag läste ditt svar på frågan om två jämngamla personer under 15 år som vill ha sex. Nu undrar jag, mamma till 13-åring, om det fortfarande är så med den nya sexualbrottslagen, att det är tillåtet. Min dotter fyller 14 vid årsskiftet och pojkvännen sedan lång tid tillbaka fyller samtidigt 15. Hon har ställt frågan till mig och jag blev osäker på svaret om vad lagen säger.

Svar
Bo Westholm
Psykolog

I brottsbalkens 6 kapitel och 14 § står det så här:

Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Lag (2005:90).

Denna paragraf innebär att det fortfarande är så att man gör en bedömning av åldersskillnad och mognadsgraden när en anmälan kommer in om att en straffmyndig haft sex med en underårig. Så, lagligt sett kommer inte din flickas pojkvän att straffas om dom har sex med varandra, utan det är ni föräldrar som avgör och råder era ungdomar i den här frågan utan myndigheters inblandning.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar