Frågor och svar om flytta hemifrån

30 Oct 2005, 10:48 454
Annat, 0 år
Question


får man flytta hemifrån när man e 13-16 år?

Svar
Bo Westholm
Psykolog

Det är föräldrarna som är vårdnadshavare tills man är 18 år och ska man flytta innan så krävs det att dom säger ja till det. Det är ju av naturliga skäl svårt att klara ett eget boende när man är så ung då man sällan har någon möjlighet att klara det varken praktiskt eller ekonomiskt.

Men i vissa fall när man har det så jobbigt hemma att det inte är bra för ens fysiska eller psykiska hälsa så går socialtjänsten in och bestämmer tillsammans med föräldrarna eller i sista hand mot deras vilja om dom vägrar att samarbeta, att barnet/barnen ska bo hos annan familj eller på annat ställe där han/hon kan få det bättre. Det kan vara under en kortare period eller under längre tid ifall det inte sker några förbättringar i hemmiljön. I sådana fall hjälper socialtjänsten till ekonomiskt då dom har skyldighet att hjälpa barn som far illa hemma.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar