Frågor och svar om musik

28 Mar 2007, 16:00 79
Tjej, 11 år
Question


Jag vet inte hur man kan sjunga från magen för alla säger att det låter bätre om man sjunger från magen men hur gör man det?

Svar

Du behöver hjälp av en sånglärare/sångpedagog. De hjälper dig med magstödet
och all den teknik du behöver tänka på när du sjunger. Utan magstöd sjunger
man sig lätt hes.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar