Frågor och svar om depression

18 Nov 2000, 00:00 191
Svar

Fruktan, rädsla och ångest kan vara normala reaktioner på ett antal yttre hot, oväntade situationer, konflikter, sjukdomar, förväntningspress och dilemmor. Ångest kan också vara sjukligt och kan ofta förekomma vid de flesta psykiska symtom och sjukdomar. Sådan sjuklig ångest kan kännetecknas av:
1. Ångestsymtomen utlöses lättare, förekommer oftare och varar längre än vanligt.
2. Ångesten har inte någon substrat ( fritt flytande ångest eller ångestneuros)
3. Allvarlig ångest provoceras av objekter eller situationer som objektivt sett ( för en utomstående) är ofarliga, tex fobi.

Ångest uppträder olika från en person till en annan och upplevs som allt från vanlig ångest till panik/ katastrof känsla. Skakningar, hjärtklappning, kallsvett, yrsel, andningsvårigheter och muskelsspänningar är symtom som följer med ångesten. Många har nästan en konstant oro för rädslan att ångesten skall slå till i vissa situationer och många väljer då att undgå dessa situationer. Ångesten omvandlas då och kallas istället för fobi. Någon är rädd för att gå ut ensam, andra orkar inte vara bland andra människor.Exempel; att gå i affärer eller åka buss kan kännas oöverkomligt. Andra sliter med dödsångest och ligger sömnlösa i rädsla för att dö medan de sover. En del kan ha tvångstankar. Många försöker att undgå ångesten genom att planera fasta rutiner och dagliga göromål. Medan en sund rädsla kan förklaras, upplevs ångesten som mycket irrationell. För många blir ångesten det största hotet i tillvaron och de får s.k. ångest för ångesten. När ångesten övertar kontrollen och styrningen i en persons liv uppstår problem, det blir en sjukdom.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar