Frågor och svar om meningen med livet

19 Oct 2009, 17:00 208
Annat, 0 år
Question


Enligt bibeln så födde Eva 2 pojkar. Kain och Abel har jag för mig de hette.

Dessa 2 unga herrar gick ut i världen och hittade sig 2 hustruar, förklara gärna hur detta gick till.

Vill gärna inte ha ett "herrens vägar äro outgrundliga" som JHVH gett mig.

Ifall dessa hustruar kom ifrån en annan familj, varför nämns inte denna familj eftersom att den var exakt lika viktig som Adam och Eva i sig? (Dvs, om man inte talar om att Kain/Abel lekt incest-fest med mamma Eva)

-------
Ska vi vara sanna mot oss själva så är Bibeln nästan den enda skriften som beskriver Jesus (det finns några få texter till som uppkom i samband med NT men som inte kom med i den kristna kanon). Trots att Jesus talar om att människor som inte är på hans sida kommer att pinas i eld och svavel, helvetet, "den eviga elden" eller liknande så finns det ingen tro på ett helvete bland många kristna.

Jesus är personen som sade att de som inte var med honom var mot honom (förlåtelse?) matt 12:30. Jesus sade att ett av Guds bud var att om man smädar sin far eller mor så ska man dö matt 15:4. Jesus sade också att om någon kommer till honom utan att hata sin far eller mor så får den personen inte vara hans lärjunge luk 14:26. Detta kan jag hålla på med i oändlighet känns det som.

Jag förstår fortfarande inte mig på en kyrka som är byggd för att hedra en man (Gud-Jesus-Ande som ett), ta sitt namn från vad denna man kallades, ha en bok som är kanon (som betyder ungefär måttstock eller rättsnöre) som ses som "helig" och som beskriver filosofin som deras "Gud" representerar men samtidigt reducera majoriteten av vad han sade efter sina egna behov. Är det inte vad Jesus sade som anses "gott"? Varför håller ni inte på vad han sa? Vissa säger att man måste tolka det i sitt historiska sammanhang men om Jesus verkligen var Gud borde han inte ha mer framåthållning?

Ursäktar såklart för väggen utav text.

Varmaste hälsningar

// Idiotpod

Svar
Anders Hedman
Präst / Kristendom

Hej!

Dina frågor är full berättigade och bra. Jag väljer att svara så här:

1. Berättelserna om Adam och Eva, Kain och Abel är berättelser som vill säga något om varför vi finns och vad det innebär att vara människa. Du är fri att tolka och hitta din egen mening. Finner du ingen så finner du ingen meníng och det är inte mer det det. Jag hittar inte en mening med varje ord eller berättelse i bibeln. Det gjorde inte den lärde Martin Luther heller. Vill man vet hur saker och ting har gått till så ska man leta i naturvetenskapen. Religionen svarar på frågan om varför, inte hur det har gått till. Dessa äldsta berättelser räknas som mytologiska texter. Det finns sanniner eller budskap i dessa som människor i alla tider kan ta ta till sig. Men det som skildras har aldrig hänt exakt som det står. Det har inte varit syftet att läsa dem bokstavligt.

2. Jag håller inte med om att vi reducerar majoriteten av vad Jesus säger för att passa in i dagens samhälle. Däremor ägnar vi oss åt någonting som kallas bibelteologi för att göra gamla texter rättvisa. En del tycker att det är att reltivisera. Jag menar att det först då man använder all känd kunskap för att tolka en text som gör texten rättvisa. Jag kan skriva mer om detta om du vill.

3 I Matt 12:30 står det att Jesus säger: Den som inte är mig är mot mig. Går man till den källa där författaren har hämtat detta citat ifrån så kommer man till Markusevangeliet 9:40 och där står det: Den som inte är mot oss, han är för oss. Hoppsan, det står tvärtom. Så här är det hela tiden. Vilket ställe tycker du är rätt? Det är din tolkning och din uppfattning som avgör. Bibeln är full paradoxer, motsägelser. Varför är den det? Kanske fär att den inte vill förenkla livet till några få regler som snarare skulle begränsa istället för att förmera livet.

4. Till sist, en del av det Jesus säger förstår jag mig inte på. Jag tycker att när han förbannar fikonträdet att det bara är dumt. Men jag tror ändå på det grundläggande budskapet, det dubbla kärleksbudet i bl a Mark 12:28-34.

Vänliga hälsningar
[email protected]

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar