Frågor och svar om meningen med livet

15 Feb 2010, 12:00 163
Annat, 0 år
Question


Hejsan,
Jag undrar varför är Muhammed,Jesus och Moses så viktiga i religionen?
Skulle vara tacksam om ni svarade!

Svar
Anders Hedman
Präst / Kristendom

Hej!
Moses, Jesus och Muhammed är huvudpersoner, portalfigurer, i sina religioner. Det betyder att religionerna kanske inte skulle finnas eller i alla fall vara väldigt annorlunda om de inte funnits.

Mose är speciell för att han talade med Gud flera gånger. Han mötte Gud i en brinannde buske. Då fick han uppdraget att befria det judiska folket från slaveriet i Egypten. Han fick också ta emot stentavlorna med 10 Guds bud på berget Sinai. Efter ett möte med Gud så var hans ansikte alldeles lysande. De 10 budorden och flera andra lagar förmedlade Mose från Gud till sitt folk. Mose befriar folket och utför flera underverk på Guds uppdrag. Under det att Mose ledde sitt folk från Egypten tillbaka till Israel, som tog 40 år, växer flera av Judendomens riter och traditioner fram. Bibeln inleds med de fem Moseböckerna som också kallas Torah på hebreiska och översätts med Lagen på svenska. Om du vill lära dig mer om Mose läs då Andra Mosebok. Man kan också se den tecknade filmen - Prinsen av Egypten om man vill veta mer.

Jesus är grundaren av kristendomen. Han undervisade om Guds rike, helade människor och samlade lärjungar. Jesus och hans lärjungar var judar. Inom judendomen finns en förväntan på Messias. En gestalt som ska befria världen från krig och orättvisor. Jesus efterföljare trodde att Jesus var Messias, det är ett hebreiskt ord som betyder Den smorde. Men det trodde inte översteprästerna och de som hade makten inom judendomen. Därför bröt sig de Jesus efterföljare ut från den judiska gruppen och de kom att kallas för kristna, för att de följde Jesus Kristus. Kristus är grekiska och betyder Den smorde. I Bibelns andra del som heter Nya Testamentet finns det fyra delar/böcker som handlar om Jesus liv. Det är Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet. Evangelium betyder glatt budskap. Det mest anmärkningsvärda som Jesus gjorde var att han besegrade döden. Han blev korsfäst och tre dagar senare uppstod han från de döda.

Muhammed föddes i slutet av 500-talet på den arabiska halvön och anses vara Guds budbärare och den sista profeten som har mottagit det fullkomliga budskapet från Gud. Muslimernas troebekännelse lyder ungefär: "Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet". Muhammed kunde varken läsa eller skriva. Han var gift med en rik änka, Khadidja, som hade en ganska stor affärsrörelse. Hon hade kameler som fraktade olika varor i Mellanöstern. Idag skulle det ha varit en lastbilsfirma, kanske. Muhammed fick en uppenbarelse av en ängel. Ängelns namn var Gabriel och det var samma ängel som kom till Jesus mor, Maria, och berättade att hon skulle föda Guds son. Muhammed berättade om sina uppenbarelser som andra skrev ned i en bok som kom att kallas Koranen. Varje ord i Koranen är en återgivelse av den uppenbarelse Muhammed fått av ängeln Gabriel. Enligt traditionen är Koranen en trogen kopia av Bokens moder, som finns i himlen hos Gud. Det finns också tiotusentals sedelärade berättelser om Muhammeds liv som kalla Sunna. De är också mycket viktiga för muslimer. En del jämför islam och kristendom på följande sätt: Maria födde fram Jesus, som var Guds uppenbarelse på jorden. Inom islam är det Muhammed som "föder" fram Koranen, som är Guds uppenbarelse på jorden.

Det här var ett sätt att försöka svara på frågan. Man kan göra det på många andra sätt.
[email protected]

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar