Frågor och svar om missbruk

13 Apr 2010, 16:00 154
Annat, 0 år
Question


Vad ansåg Jesus om cannabis? Och vad är din syn på det?

Citat ur första moseboken 1:11 lyder: Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.

och ur första moseboken 1:29 lyder: ”Gud sade: "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.

Svar
Anders Hedman
Präst / Kristendom

Hej!
Blir man klokare av cannabis? Hjälper det oss att minska sociala orättvisor och hindra våld inom familjer? Kan det få oss att rätt bruka vår skapelse eller leder cannabis till missbruk av skapelsen? Det är de frågor som jag tror att Jesus vill att vi ska ställa oss innan vi svarar på frågan.

En anna fråga är: kan man ta ett citat från Bibelns tusentals citat och hävda någon slags ståndpunkt eller sanning utifrån det? I såna fall kan man hävda eller kräva en mängd konstiga saker som ingen håller med om idag. Jag tycker att man alltid måste läsa vad som står före och efter. Man måste känna till hur situationen såg ut vad gäller politiska läget, det sociala, ekonomiska och ibland geografiska läget. Man måste lära sig hela sammanhanget innan man kastar fram olika citat. Det innebär inte att man blir överens om olika frågor. Men det innebär att man kan förstå, lära sig och upptäcka mer om sig själv, andra eller Gud.

Skapelseberättelsen beskriver en vacker och fantastisk värld som människan ska förvalta eller härska över. Det är ett paradisisk tillstånd vi har fått att ansvara för. Det ska vi inte missbruka för då förlorar vi det. Men det är just vad som händer. Människan missbrukar sitt ansvar och förlorar paradiset. Frågan är: har vi förlorat det för alltid? Kan Jesus undervisning om himmelriket leda oss på vägen till ett samhälle där vi alla faktiskt har samma värde, där orättvisor minimeras och där inre och yttre fred råder?

Hälsningar
[email protected]

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar