Frågor och svar om meningen med livet

27 Aug 2010, 11:00 193
Tjej, 15 år
Question


Vad är det för frågor man kan komma med till en präst egentligen, är det bara religösa frågor?

Svar
Anders Hedman
Präst / Kristendom

Hej!
Man kan komma med vilka frågor som helst till en präst. Prästen har absolut tystnadsplikt och får aldrig någonsin berätta vidare vad en person sagt i ett enskilt samtal. Prästen har inte anmälningsplikt som vissa andra yrken har t ex en kuratot. Prästen får inte skvallra till någon om man berättar något brottsligt som man har gjort eller tänker göra eller om man tänker skada sig själv. Inte ens polisen kan komma och kräva att prästen ska berätta eller vittna om något som sagts under tystnadsplikten. (Frågor här på nätet betraktas inte som absolut tystnadsplikt men man får ändå fråga om vad som helst.) Därför finns det oftast präster på fängelser för att lyssna på de intagna och de berättelserna kan handla om vad som helst. Det kan vara ett sätt att lätta hjärtat, berätta om skuldkänslor eller hitta nya vägar i livet.

Prästen är särskilt utbildad på vad kristen lära säger om livet och andra mer öppna religiösa frågor. Men var går gränsen för religiösa frågor? Frågor om meningen med livet är en typisk religiös fråga och meningen med livet handlar om allt vi gör. Den gyllene regeln i kristendomen säger: Allt vad du vill att människor ska göra för dig det ska du också göra för dem. Tro handlar om hela livet. Hur jag bemöter vänner och ovänner och hur jag tar hand om mig själv.

Jag försöker nog bara säga att du kan komma med alla frågor till en präst. Sedan finns det andra yrken som är specialiserade på vissa frågor. Ibland kan prästen hjälpa till att lotsa dig vidare till en specialist som bättre kan svara eller lyssna på just dina frågor.

Vänliga hälsningar
Anders Hedman

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar