Frågor och svar om meningen med livet

5 Nov 2010, 10:00 118
Tjej, 17 år
Question


Hej jag undrar när man räknas som kristen idag. Räcker det med att tro på gud?

Svar
Anders Hedman
Präst / Kristendom

Hej!
Det beror på vem du frågar. Olika kyrkliga samfund säger olika saker och olika människor säger olika. Egentligen är det du själv som har det bästa svaret. Om du har en tro som du känner hör samman med vad du vet om kristen tro så kan du räkna dig själv som kristen.

Räcker det med att tro på Gud? Gud är inget som kristna har ensamrätt på. Gud finns i många religioner. Judendom, kristendom och islam tror att det finns en Gud. De är monoteistiska. Dessa tre delar mycket av sin religiösa historia med varandra. Man kan lite förenklat säga att de har en gemensam gudsbild. De delar samma Gud.

Men de skiljer sig åt i hur de tror att Gud har kommunicerat med människan. De har lite olika profeter och de ger olika profeter olika mycket betydelse. Judendomen har det vi kallar Gamla testamentet som sin heliga skrift. Mose är deras störste profet eller huvudperson. Det är han som befriar sitt folk från slaveriet i Egypten och får ta emot Guds lag (de tio budorden) på berget Sinai.

Kristendomen har Jesus från Nasaret som sin huvudperson. Jesus är både Gud och människa. Han är Guds son. Han är den som synliggör Guds vilja på jorden, menar en del. När Jesus dör och uppstår och sedan lämnar jorden sänder Gud en annan hjälpare: den heliga Anden. Därför talar man om en treenig Gud. En Guds som kan beskrivas med orden Gud, Jesus och Anden eller Fader, Son och Ande eller Skapare, Befriare och Livgivare. Det är en Gud med olika gestalter. Man kan likna det vid att t ex jag själv samtidigt son till min far, make till min fru och pappa till mina barn.

Islam bejakar den judiska och kristna historien. Skillnaden är synen på Jesus. Muslimer anser att Jesus var en stor och viktig profet, men inte Guds son. Skillnaden är också att deras heliga skrift är Koranen. Den är viktig på ett sätt som man inte riktigt kan förstå om man inte är muslim, tror jag. Skillnaden är också att Muhammed är den störste och den siste profeten. Islams trosbekännelse lyder ungefär: Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet.

I somras gjorde Fryshuset och flera andra organisationer och samfund en resa med judiska, kristna och muslimska ungdomar till Etiopien där vi besökte varandras heliga platser och deltog i varandras gudstjänster. Vi insåg att vi är först och främst människor och sedan har vi lite olika tro. Vi delade varandras liv. Vi delade varandras berättelser och vi insåg att vi behöver varandra.

Lycka till med ditt eget sökande!
Anders

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar