Frågor och svar om mobbning

1 Dec 2010, 22:00 168
Annat, 0 år
Question


Hejhej !

Kan man prata med en kompisstödjare om att man inte trivs i klassen ??
Har kompisstödjare tystnadsplikt ???

Svar
Björn Hultman
Antimobbningsföreläsare

En kamratstödjare, ska precis som det låter vara som stöd för dig om du har det jobbigt, om du känner dig otrygg i situationen i skolan. Dock har personen inte tystnadsplikt, det är alltså inte kamratstödjarens uppgift att lösa problemet eller att hålla saken hemligt, den ska bara vara en extra förmedlare till vuxna. Om du tex inte vågar gå direkt till vuxen, så kan den gå till vuxen. Men första uppgiften är ju att den ska se saker vuxna inte ser, eftersom vuxna inte är ute överallt i korridorer osv.

Har du något tungt rent psykiskt som du bär på är det alltså skolsköterska eller kurator som du ska gå till, dom har däremot tystnadsplikt. Men jag råder dig också att gå direkt till din klassföreståndare eller dina föräldrar. Jämför en kamratstödjare som en extra vän.

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Ställ en egen fråga till mig

Visa mina övriga svar