Frågor och svar om utbildning

3 Apr 2001, 00:00 137
Tjej, 0 år
Question


Jag skulle vilja bli volontär för tex Rädda Barnen, hur blir jag det?

Svar

Ja, det var inte helt lätt att hitta information om vad hur man blir volontär. Min första tanke, innan jag började undersöka saken, var att man bör vara med i en organisation/ förbund som sysslar med det man är intresserad av, och den tanken var rätt. Så är du intresserad av att jobba som volontär eller på annat sätt jobba frivilligt i en organistion - ta kontakt med den organisation som du tycker arbetar för och med det du är intresserad av. Vad jag däremot fått reda på är att det krävs att man har en yrkesutbildning samt arbetslivserfarenhet från yrket innan man kan bli aktuell att åka iväg, även som volontär.

Jag tog kontakt med Rädda Barnen, eftersom det var den organistion du nämnde. De svarade att de mycket sällan skickar iväg svenskar utomlands, utan verksamheten sköts av lokala, inhemska organistioner. Jag fick ett par tips och kollade på dem (redovisas sist i svaret). Eftersom ett par av dem var aktiva i latinamerika, krävdes det att man kunde spanska.

Vad jag såg på Forum Syds hemsida, var att deras ungdomsorganistion redovisades med namn på dem som satt med. Det var ungdomar i åldern 20-26 år, ganska unga, men de hade varit med länge i olika organistioner/ föreningar med intresse för sådana här frågor.

Mitt tips är att du, om du inte redan har, kontaktar en organisation/ förening som arbetar för det du är intresserad av, exvis Rädda Barnen eller Röda Korset. Se vad de har för verksamhet på din hemort och börjar därifrån. Skaffa en utbildning som du tror att du kan ha nytta av utomlands, ex vård, teknik, undervisning, och anmäl ditt intresse av att jobba med detta även utomlands.

Många förbund/ organistioner - politiska partier/ ungdomsförbund, partipolitiskt obundna, religiösa - har biståndsarbete som en av sina huvuduppgifter/ frågor, så du ska säkert kunna hitta en förening/ organistion som passar dig.

Det blev inget konkret svar, dessutom långt, men jag tror du hittar rätt. De organistioner jag kollade på har följande adresser:
Rädda Barnen - http://www.rb.se
Forum Syd - http://www.forumsyd.se
Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV) - http://www.ubv.se
Föreningen Svalornas Latinamerikasektion - http://www.forumsyd.se

Lycka till!

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar