Frågor och svar om depression

31 Oct 2012, 19:00 126
Kille, 21 år
Question


hej, jag undrar vad själen är.? psykiskt sett så talar vi om när själen är glad eller sjuk, hur skulle ni beskriva den?

Svar
Karin Borgström
Diakon, Fryshuskyrkan

Hej K!

Oj, det var ingen enkel fråga!!

Dels tror jag det finns lite olika svar och funderingar runt vad själen är, dels tänker jag att ingen riktigt säkert vet exakt.

Men jag antar att du undrar hur jag som diakon tänker runt vad själen är??

I kyrkan pratar vi ibland om kropp, själ och ande.

Kroppen är då den fysiska kropp vi lever i; armar ben, tänder, blodkroppar, hormoner och transmittorsubstanser och allt det andra, i ett enda stort svep.

Själen handlar om den upplevelse av oss själva som tänkande och kännande personer, som uppstår i denna kropp, genom alla de processer som sker, och som på något vis bildar det vi kallar "jag". "Jag" kan känna mig glad, eller ledsen, dels pga olika saker som händer i kroppen, men också utifrån sådant som händer runt omkring, eller som en följd av tidigare upplevelser och erfarenheter. Själen kan på det viset vara glad eller sjuk utifrån hur vi upplever att vårt "jag" mår.
Själen, eller "jag" är en konsekvens av, och helt beroende av, kroppen men samtidigt också något helt eget. Något annat och något mer än summan av alla enskilda celler i kroppen tillsammans. Samtidigt är själen är begränsad till just din person.

Sedan tänker vi oss att det också finns något som skulle vara "ande". Detta är en annan form av varande, som på något vis finns i oss alla,är vi själva, men som dessutom, och samtidigt, också finns i andra människor, i naturen, hela tillvaron. Vi kristna tänker oss att "anden" kommer från Gud, att det liksom är Gudsgnistan i oss alla.Och på det sättet är vi alla del av Gud,och Gud är del av var och en av oss, även om vi inte riktigt förstår det.

Blev det krångligt?
Mmm, det är vi nog inte ensamma om att tycka.....Frågar du någon annan kanske du får andra svar. Men så här tänker jag och jag tycker att det är ganska användbart!
Allt gott!
Karin

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar