Frågor och svar om att gå i samtalsbehandling

2 Jan 2013, 16:00 189
Tjej, 16 år
Question


Hej, jag undrar bara om föräldrarna får reda på att man har sökt hjälp hos en läkare för att man mår dåligt? jag vill få hjälp men vill inte att mina föräldrar ska få reda på det för att jag inte vill att de ska bli oroliga.

Svar
Karin Borgström
Diakon, Fryshuskyrkan

Hej!

Om dina föräldrar skall få reda på att du söker läkare, eller inte, beror dels på varför du söker, och dels på var du gör det.
Ibland kan det ju till och med vara så att det är föräldrarna som är del av problemet som gör att man mår dåligt, då är det ju extra komplicerat.....
På ungdomsmottagningen brukar utgångspunkten vara att det är den unge själv som bestämmer, och när du är så gammal som 16 tror jag nog man tänker så på de flesta andra ställen också. Däremot kommer man kanske att vilja försöka motivera dig till att prata med mamma och/eller pappa. Rent lagligt är ju dina föräldrar dina målsmän och alltså ansvariga för dig fram tills du fyller 18, men det brukar alltid gå att diskutera utifrån dina behov.
Mitt förslag är att du tar kontakt med den läkare/mottagning du tänkt dig och diskuterar frågan med dem innan du påbörjar en kontakt där. Kanske kan de, när de fått höra lite mer vad det handlar om, rekommendera dig någon annanstans där du kan få hjälp också. Tex skulle du kunna prata med en diakon eller en präst i kyrkan. Diakoner (som jag är) har tystnadsplikt, men måste anmäla till myndigheterna om en ungdom far direkt illa (blir misshandlad tex) medan präster har absolut tystnadsplikt och får aldrig berätta något för någon. Man behöver inte vara religiös, kristen eller troende för att prata med en präst eller diakon.
Hoppas du hittar någon du kan vända dig till för att få den hjälp du behöver.
Och du: ibland oroar man sina föräldrar mindre om de får veta vad som är bekymret, än att de skall gå och gissa......
Lycka till och sköt om dig!

Karin

Vissa av svaren på Ungdomar.se är inte dagsfärska. Exempelvis så förbättras ständigt läke- och preventivmedel, så de svar vi har kan till viss del vara inaktuella. Stäm alltid av med din ungdomsmottagning, apotek eller sjukvårdspersonal. Upptäcker du felaktig information blir vi jätteglada om du rapporterar detta till oss så att vi omgående kan lägga in korrekta uppgifter.

Visa mina övriga svar