”Jag har alltid velat vara en motpart till etablissemanget”

Adam Tensta har startat ett nytt projekt: Framåt. Här berättar han kort om det. Idil Mohamud Gurey har tagit det feta fotot på Adam. 

“Jag har alltid velat vara en motpart till etablissemanget. Det var så jag fick mitt genombrott, independent. Sedan dess har vi på ett eller annat sätt försökt att utmana rådande ramar och gett folk koder som kan hjälpa dom att lösa sina trångmål.”

Vad är FRAMÅT?
Än så länge är FRAMÅT en klass som består av 21 elever, mig inräknad. Ambitionen är att FRAMÅT i framtiden ska bli en informationshub och plattform för möjliggörande av självständiga drömmar. FRAMÅT är en tydlig, praktisk och teoretisk fortsättning på möjliggörandet av kontroll och ägandeskap för nästa generations historieskrivare. Tanken med FRAMÅT är att stå till tjänst där andra har misslyckats eller helt enkelt inte brytt sig om återväxten av vår kultur.

Varför är detta viktigt?
För att ingen gjorde detta för oss när vi hade ett behov av det. Det är viktigt att ge vidare nycklarna, så att nästa generation snabbare kan stå på egna ben.


Adam Tensta @therealfakeadamtensta
Foto: Idil Mohamud Gurey @idilmg


Runtom i landet bor unga människor med olika bakgrunder som har berättelser att dela med sig av. Berättelser som kan hjälpa till att öka förståelsen för vårt samhälle, förbättra bilden av det och rita om kartan för hur morgondagen kommer se ut. Berättelser som lyfter goda exempel där mångfald har varit en viktig framgångsfaktor för personer, organisationer och företag. Genom kunskap, rätt utrustning och ekonomiskt stöd vill vi skapa en inspirerande miljö där vi kan lära oss av varandra, bli starkare och tillsammans lägga grunden för morgondagens Sverige. Resultaten sprids till media och på så sätt höjs volymen på Sveriges framtid. Läs mer om Liv1 här! 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.