Allergy Router möjliggör för svenskar att resa utan att begränsas av sin allergi

Zarah Abdulla är en driven entreprenör och tidigare vinnare av Fryshusets idétävling Sveriges Ungdomsentreprenör. I den här intervjun berättar hon mer. 

Kan du berätta kort om de frågorna som driver dig och som du jobbar mest aktivt med?
– Miljöfrågor, tillgänglighetsfrågor och rättvisefrågor de frågor jag aktivt jobbar med och håller varm om hjärtat.

Varför anser du att dessa frågor är viktiga?
– Ovanstående frågor är enligt mig några av de viktigaste rötterna i vårt stora samhällsträd. Arbetar vi inte flitigt med att bibehålla näringen i rötterna med bland annat miljötänk, inkluderingsarbete och rättviseengagemang kommer samhällsträdet inte få tillräckligt mycket näring för att växa sig större och öka mängden viktiga rötter som mångfald, fred och emotionell säkerhet mm.

Kan du berätta kort om appen du skapar?
– Allergy Router är en innovativ idé som möjliggör för 2,7 miljoner Svenskar att orientera sig runt i främmande städer utan att begränsas av sin Allergi. Med hjälp av en kartläggning av främst allergener i restauranger kommer användare hitta sina allergifria zoner baserat på ett personligt medicinskt id.

Vad skulle du säga är din drivkraft?
– Vid 16 års åldern snubblade jag över begreppet världsmedborgare vilket var en av de viktigaste pusselbitarna som fattades i mitt lilla drivkraftspussel. Att identifiera sig som världsmedborgare har givit mig möjligheten att förstå hur viktigt det är att kämpa för alla som bor på denna jord, vare sig det är korralrevven i havsbottnen, bambuträdet i skogen eller grannen tvärs över gatan.

Vad kan vi förvänta oss av dig i framtiden?
– Med ett leende på läpparna fortsätta arbeta mot orättvisor och förhoppningsvis vistas i fler betydelsefulla forum som ung, innovativ och hållbarhetsdriven samhällsentreprenör.


Runtom i landet bor unga människor med olika bakgrunder som har berättelser att dela med sig av. Berättelser som kan hjälpa till att öka förståelsen för vårt samhälle, förbättra bilden av det och rita om kartan för hur morgondagen kommer se ut. Berättelser som lyfter goda exempel där mångfald har varit en viktig framgångsfaktor för personer, organisationer och företag. Genom kunskap, rätt utrustning och ekonomiskt stöd vill vi skapa en inspirerande miljö där vi kan lära oss av varandra, bli starkare och tillsammans lägga grunden för morgondagens Sverige. Resultaten sprids till media och på så sätt höjs volymen på Sveriges framtid.
Läs mer om Liv1 här! 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.