​Amalia startar ungdomsråd för att engagera unga och minska segregationen

Amalia Berglöf är 18 år och brinner för ungas organisering. Nu gör Amalia det som hon drömt om sen hon var tio år gammal, starar ett ungdomsråd i Spånga-Tensta. Genom ungdomsrådet vill hon engagera unga och minska segregationen i området.

Amalia Berglöf, 18 år, gillar inte bara popcorn, glitter och kramar, hon är även aktiv som styrelseledamot i Stockholms Elevkårer och Sveriges Elevråd samt grundare för blivande Spånga-Tensta Ungdomsråd.
Men vad är egentligen ett ungdomsråd? Ett ungdomsråd ordnar aktiviteter för unga i den kommun eller stadsdel som rådet verkar i, det kan vara allt från biljardkvällar, till pyssel eller politiska debatter. Runtom i landet finns också ungdomsråd som har ett nära samarbete med stadsdelsnämnder eller kommunfullmäktige, där unga bjuds in till att diskutera olika politiska förslag. Detta är något som inte finns i Amalias hemkommun i dagsläget men som hon nu startar.

De senaste två åren har Amalia varit aktiv inom elevrörelsen. I det engagemanget har hon stött på väldigt många vuxna som inte låtit unga komma till tals, även i frågor där ungas röster borde vara en självklarhet. Det var detta som fick Amalia att dra igång Ungdomsrådet.
– När jag var i Almedalen med organisationen Fler Unga så ledsnade jag rätt rejält och kände att tioåriga Amalias dröm om att engagera unga i Spånga-Tensta var genomförbar och rätt i tiden. Det beror främst på att jag delvis tycker att ungas perspektiv behövs för att samhället ska vara hållbart, men också för att jag själv vill göra något för att minska segregationen i stadsdelen. Nu när omvärlden brinner och rasismen är något vi inte längre kan blunda för så gäller det att skapa plattformar där unga kan engagera sig och där de inte känner sig ensamma. Många unga kodar inte sina idéer som politik, och därför lyfts sällan tankarna inför politikerna. Det vill jag förändra. Ju fler plattformar, desto fler möjligheter att påverka samhället, säger Amalia.

“Vi unga har en chans att vända vindarna”

Spånga-Tensta är idag ett segregerat område med tydliga skiljelinjer. Ett gräsområde är idag avskiljaren mellan miljonprogrammen och villaområdet.
– Stadsdelsnämndens politik berör alla, unga som gamla, men livssituationerna ser rent generellt sett olika ut beroende på var i stadsdelen en bor. Segregation skapar lätt förutfattade meningar, och det går inte att blunda för hur normaliserad rasismen är i vårt samhälle idag - i vardagen, i TV och andra medier. Där tror jag att vi unga har en chans att vända vindarna: genom bra mötesplatser skapar vi förståelse för andra människor och även en vilja att arbeta för ett bättre samhälle tillsammans. Genom att motverka bubblor och skadliga normer, bygger vi broar och stärker gemenskapen.

Nyligen träffade Amalia för första gången Awad Hersi, ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Det var ett lyckat första möte och de delade uppfattningen att unga har både kompetensen och de nya synvinklar som behövs för att skapa ett bättre samhälle.
– Samtidigt gäller det att det inte stannar där. Att gå från ord till handling är det viktigaste, och därför hoppas jag att ungdomsrådet i framtiden kan vara en remissinstans till stadsdelsnämnden. Det är min absoluta dröm, säger Amalia.

Känslan av att inte bli tagen på allvar väckte Amalias engagemang

Amalias engagemang startade genom att hon som så många andra unga gick runt med känslan av att hon inte blev tagen på allvar av vuxna.
– När jag gick i lågstadiet ville jag skriva en debattartikel om livskunskap som ämne i skolan, men det grusades på grund av vuxna som tyckte jag var för liten för att ta debatten. När jag på gymnasiet insåg att det fanns organisationer för unga, av unga var då jag vågade ta steget och börja prata om vad jag tyckte och tänkte eftersom att det fanns en tryggande gemenskap. Det gav mig också möjligheten att genom möten med andra aktiva vidga mina vyer, berättar Amalia.


Vad var det som fick dig att engagera dig i just ungdomsfrågor?
– Att prata om ungdomsfrågor som ett generellt och homogent begrepp tror jag är lite farligt, och det var det som väckte mitt intresse för unga i politiken. Jag läste en rapport för ett tag sedan som pekade på att unga intresserar sig för liknande frågor som vuxna, men så speglas vi unga sällan. Antingen så sägs vi vara ointresserade, eller så bryr vi oss bara om datorspel. Det tror jag har att göra med att vi sällan bjuds in till att delta i diskussioner som handlar om vad unga tycker och tänker. Detta fick jag främst känsla av i Almedalen, där många paneler om unga inte hade en enda ung representant. Jag visste att den unga representationen skulle vara dålig, men jag fick en smärre chock ändå. Eller när jag gick på vissa seminarium och fick frågan ”Har inte du gått fel?”. Det fick mig att vilja jobba hårdare för att få unga att organisera sig och representera sig själva.

Om du fick två minuter att säga vad du ville och hela världen lyssnade, vad skulle du säga?
– Att arbetet med att inkludera marginaliserade grupper måste stå än högre på prioriteringslistan. Det är att jobba för demokrati. Genom att hela tiden bryta normativa mönster så kommer fler kunna och våga ta plats för att förändra vårt samhälle. Det är ohållbart att flera grupper inte har tillgång till maktens korridorer på grund av ålder, kön, hudfärg, sexualitet eller funktionsvariationer - integrationsarbetet går alldeles för långsamt. Samhället är inte jämställt och alla har inte samma förutsättningar. Det är inte en fråga för imorgon och framtiden, det måste vara en fråga som är högaktuell varje dag.

Vad har du för tips till andra unga som också vill engagera sig i ungdomsfrågor?
– Se dig om efter förebilder och inspiration, och tro på din egen förmåga att göra skillnad i samhället. Våga tro på andras drömmar också, det kommer ge dig tusenfalt tillbaka. Hitta ett forum som passar dig - kanske gillar du att sprida dina tankar på Instagram, en videoblogg eller så gillar du att diskutera i klassrummet. Var kommer du till din rätt? Vad är din konkurrenskraft? Bli den förebilden du önskar att du hade, och som Ghandi sa: ”Du måste vara den förändringen du vill se i världen”.


Bor du i Spånga/Tensta och vill engagera dig i det nystartade ungdomsrådet? Kontakta Amalia via twitter (@amaliaberglof) eller mail (amalia.berglof@telia.com)

Vill du veta om det finns ett ungdomsråd på din ort? Spana in listan över Ungdomsråd runt om i landet som är anslutna till Sveriges Ungdomsråd.

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.