​Ashoka bryr sig om sociala entreprenörer

Det finns massvis med människor runt om i världen som bryr sig. De kan bry sig om andra människor, om att förbättra skolan eller att minska fattigdom. De brukar kallas för sociala entreprenörer och har alla gemensamt att de bryr sig om att lösa problem i samhället.

Ashoka är en organisation som hjälper de som bryr sig att förverkliga sina idéer och hitta lösningar på problemen. Det finns tusentals sociala entreprenörer över hela världen som arbetar inom precis alla länder och områden. De är unga och gamla, men de har några saker gemensamt ...

En kort guide till socialt entreprenörskap:

1. En social entreprenör är en person som identifierat ett samhällsproblem i världen, ofta något som sker precis i deras närområde eller som de upplevt själva i sina liv. De har tänkt på det här problemet och kommit på att vi kan lösa något i samhället på ett bättre sätt.

2. Så: precis som lärare arbetar i skolor med att lära elever och läkare jobbar på sjukhus med att hjälpa människor bli friska, jobbar sociala entreprenörer i sina egna organisationer som de startar för att hjälpa till att lösa ett samhällsproblem.

3. En social entreprenör är alltså en person som jobbar med att lösa samhällsproblem. Ett samhällsproblem kan vara många saker – till exempel att för få elever lär sig tillräckligt mycket i skolan, att invandrare har svårare än andra att få jobb, att vi slänger skräp i naturen eller en hel andra massa utmaningar vi har i världen.

4. En social entreprenör är en väldigt driven person, som ser lösningar där andra bara ser problem eller besvär. De är jättebra på att hitta möjligheter, att förklara så att andra ska förstå deras idéer och vilja hjälpa till. De ger sig ofta inte, utan jobbar på dag och natt till dess att de har förändrat världen.

5. Sociala entreprenörer arbetar som precis som vanliga entreprenörer eller organisationer – fast har inte som främsta mål att tjäna pengar utan att världen ska bli en bättre plats att leva i. Det vill säga att de mäter sin framgång i hur mycket samhället har vunnit och världen blivit bättre snarare än att de själva tjänat mycket pengar.


Texten är ett samarbete mellan Ungdomar.se och Ashoka.


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.