Barn och Sex

Jag har på senare tid funderat över ett ganska omdiskuterat problem, eller rättare sagt problemets förekomst. Problemet är att barn i allt yngre åldrar kommer i kontakt med sex, främst via TV, kvällspress och internet. Jag har tänkt tillbaka på mina egna första erfarenheter av ”sex”. Någon gång när jag var liten, vet inte exakt när, men kanske någon gång i runt 5-årsåldern, så var det en populär sysselsättning bland mig och mina bekanta att ”leka doktor...


Jag har på senare tid funderat över ett ganska omdiskuterat problem, eller rättare sagt problemets förekomst. Problemet är att barn i allt yngre åldrar kommer i kontakt med sex, främst via TV, kvällspress och internet.

Jag har tänkt tillbaka på mina egna första erfarenheter av "sex". Någon gång när jag var liten, vet inte exakt när, men kanske någon gång i runt 5-årsåldern, så var det en populär sysselsättning bland mig och mina bekanta att "leka doktor" vilket var ett annat ord för att i princip onanera varandra, även om vi inte hade en aning om vad det var vi gjorde.
Sedan i förskolan fick jag lära mig ordet "knulla" av en ett år äldre kamrat. Då hela akten verkade ganska äcklig (som den ju faktiskt egentligen är) och dessutom inga vuxna någonsin nämnde den så blev den ju genast intressant, på samma sätt som att äta daggmask (detta testade jag dock aldrig personligen). Några år senare kom man i kontakt med pornografi, och började onanera, och sedan så har det bara fortsatt.

Vid 6 års ålder lärde jag mig delvis vad sex var och tyckte det var äckligt. Vid 12 års ålder lärde jag mig mer vad sex var och tyckte det var spännande.

Frågorna jag sedan ställde mig var följande: "Är det egentligen ett problem?" och "isåfall varför?". Jag kom fram till att det inte är helt enkelt att besvara dessa frågor, utan att först se till konsekvenserna.

Om man t.ex. skulle lyckas få bort ALL form av sex i media, vad skulle hända då? Jag tror att det skulle leda till mycket sämre information.
Naturligtvis så finns det föräldrar som talar med sina barn om sex. Mina hör inte dit. Men om jag inte hade kunnat komma i kontakt med sex någon annan stans, hade de då kanske inte känts sig tvingade att informera? Jag tror att en del hade gjort det, framförallt de med lite mer sekulariserad och liberal livsåskådning. Men bristen på information hade fortfarande varit stor. Naturligtvis hade det spridit sig, men folk hade fått höra det i andra, tredje, eller fjärde hand, vilket hade sänkt sanningsinnehållet. Dessutom så hade acceptansen för sexuella avvikelser som homo/bisexualitet och liknande sjunkit radikalt.
Dock så hade detta kunnat ge fördelen att dra ner kränkande behandling med sexuell bas, t.ex. så hade antalet tolvåriga tjejer som kallas hora sjunkit avsevärt.

Säg att man istället hade gjort motsatsen, och infört total öppenhet i samhället om sex, sänt pornografi (inte nödvändigtvis kränkande pornografi) på statliga kanaler, och föräldrar utan problem hade kunnat ha sex med öppen dörr, osv. Vad hade hänt? Som jag kan se det finns det både fördelar och nackdelar med även detta fall. Fördelen hade varit att öka informationstillgången drastiskt, och höja acceptansen för sexuella avvikelser. Dessutom så hade inte sex setts som någonting äckligt eller snuskigt, och då menar jag inte bara bland barn utan i samhället på det stora hela.
Nackdelen med den ökade acceptansen hade varit att möjligheten för små barn att ha sex hade ökats avsevärt. Men återigen ställer jag mig frågan "Är det ett problem?" I detta fall så svarar jag nej. Delvis så tror jag inte att de skulle ha sex i någon större utsträckning. De flesta 6-åringar vet hur man kysser någon, de flesta 12-åringar har aldrig kysst någon. Vidare så tror inte jag att sex mellan små barn är något direkt problem, då de inte lär vare sig bli gravida eller sprida sjukdomar. Och men en så stor öppenhet i samhället skulle det inte vara svårt att lära de lite äldre barnen att använda preventivmedel. På det stora hela så tror jag att medelåldern för att ha sex första gången skulle sjunka, men det skulle även spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Även här inte bara bland unga, då det är lättare för en 7-åring att lära sig något än en 14-åring (vilket är ungefär den åldern då skolan brukar börja undervisa om preventivmedel).
Vidare skulle det möjligtvis kunna leda till att det skulle bli lättare att utnyttja barn; Jag är av en annan åsikt. Det är lika lätt att utnyttja ett barn om det vet vad sex är som om det inte vet det, och dessutom så skulle ett öppnare samhälle kunna göra det lättare för barnen att komma fram och berätta om övergrepp, och på det sättet stoppa fortsatta aktiviteter.

Som jag ser det så är definitivt det andra exemplet att föredra. Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att det samhälle jag just beskrev t.om. skulle vara bättre än dagens samhälle. Därför skulle jag på min fråga om problemets existens vilja svara Nej. Jag tror att vi t.om. redan ser resultatet av det i den ökande acceptansen för sexuella avvikelser. Däremot så ökar spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, men det beror enligt mig mest på att samhället har utvecklats utan att makten gjort det. En 10-åring vet vad man gör när man har sex. Med andra ord borde han också lära sig riskerna med det. Men skolan gör ingenting, och inte många föräldrar gör det heller. Och på sitt håll drar världens religösa ledare sina strår till stacken för att motverka preventivmedlerna.

Och så kommer jag att tänka på vad som kanske hänt om jag växt upp i ett sådant samhälle. Jag kanske hade haft sex när jag var 14 då. Och det är ingenting jag skulle vara ledsen över, jag vill ha sex, och det ville jag redan då. Jag såg definitivt mig själv som redo för sex när jag var 14. Men det gjorde inte samhället.