Ekologisk hållbarhet med Annika Hagberg

Vad tänker ni på när någon säger ekologisk hållbarhet? Källsortering? Ekologisk mat? Här berättar Annika Hagberg mer om vad ekologisk hållbarhet innebär och varför det är viktigt för oss att ta tänka på det. 

Annika Hagberg är 31 år och uppväxt i Malmö. Hon har en universitetsexamen i miljövetenskap och har på olika sätt arbetat med hållbar utveckling på fyra kontinenter. Sedan 2009 är hon ideellt engagerad i klimatrörelsen, för närvarande i nätverket PUSH Sverige – plattformen där unga samarbetar för hållbarhet. Hon är idag egenföretagare och arbetar som hållbarhetskonsult i Stockholm.

Vad är ekologisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att människan nyttjar naturen på ett sätt som gör att naturen hinner återskapa resurser i en snabbare takt än människan använder dem. Det betyder att vi inte rubbar naturens balans, kretslopp och naturliga variationer med mänsklig påverkan. 

Genom att låta naturen fungera enligt sina egna villkor kan den fortsätta förse oss med ren luft, dricksvatten, mat, byggnadsmaterial, medicin, kläder, osv. så som den gjort under Holocen: den väldigt stabila geologiska tidsålder vi varit i de senaste 11 700 åren. 

Idag är människans påverkan på planeten starkare än planetens naturliga variationer, varför många forskare anser att vi trätt in i en ny geologisk tidsålder: Antropocen. Det är en så stark indikation på att människan inte är ekologiskt hållbar att det borde vara omöjligt att blunda för den.

Varför behöver vi tänka på ekologi/miljö när vi skapar ett hållbart samhälle?

Eftersom precis allt vi människor producerar och konsumerar har sitt ursprung på denna planet är det fullkomligt avgörande för människans överlevnad att naturen mår bra och kan fortsätta producera det vi behöver. Då vi människor redan är väldigt många och varje minut blir fler är det otroligt viktigt att vi minskar vårt tryck på naturen och respekterar dess gränser för påfrestning. 

I dagens moderna samhälle kan vi göra väldigt mycket med många småskaliga lokala lösningar, såsom solceller och vindkraftverk, gröna tak och planteringar som tar upp regnvatten och stöttar den biologiska mångfalden, grönområden som renar avlopssvatten från bad, disk och tvätt, biogasproduktion av kompost och avloppsvatten från toaletter, osv. Möjligheterna är oändliga – och med många lokala lösningar överallt ökar vi dessutom samhällets förmåga att återhämta sig efter allt kraftigare påfrestningar.

Hur samverkar ekologisk hållbarhet med social och ekonomisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet är den fotbollsplan som naturen själv ritat upp. Den måste vi människor hålla oss inom för att inte utrotas som art. Social och ekonomisk hållbarhet är aspekter som vi människor skapat; sociala regler för att vi har kommit överens om vad som är mänskliga rättigheter, vilka förhållningssätt våra olika kulturer vill ha, osv; ekonomiska regler efter det ekonomiska system vi byggt upp under framför allt de senaste 200 åren. 

Idag låter vi de ekonomiska reglerna vara de yttre ramarna för spelet, men oavsett hur mycket pengar vi har kan vi inte överleva på en död planet. Istället borde vi tänka att ekonomi är ett verktyg för att uppnå social hållbarhet för alla människor – inom ramen för planetens ekologiska gränser.

Vad kan man som ung göra för att påverka den ekologiska hållbarheten?

Massor. Det är bara din fantasi, energi och tid som begränsar dig. Själv blev jag först engagerad när jag läste på universitetet, men jag förstår nu att det fanns mycket som kunnat göras på mina skolor eller på fritiden. 

Börja med att prata med dina kompisar om hur de tänker, kanske kommer ni på något tillsammans som ni vill göra? Som t.ex. arrangera en dag då alla på skolan städar skolgården tillsammans, samla underskrifter för att få 100% ekologisk och vegetarisk mat i matsalen, be organisationer eller forskare att komma och tala på skolan eller för din klass, eller samla in pengar till solceller antingen till er egen skola eller till en skola i ett land där de inte kan samla in pengar själva. 

På fritiden kan du engagera dig i en organisation som sysslar med miljö- eller klimatfrågor eller ta upp ekologisk hållbarhet i de sammanhang du redan är engagerad i (kanske fotbollsklubben behöver hjälp att samla in pengar till en biogasdriven gräsklippare?). 

Fråga din lärare om hur medborgarinitiativ fungerar, prata med dina föräldrar om hur mycket ni använder bilen och vad ni har för elleverantör, osv. Det viktigaste i allt detta är att du tycker att det är roligt och att det känns viktigt för dig. Utgå från vad du själv tycker är kul eller är bra på och se vad du kan göra för gott med det. Och gärna tillsammans med andra, då blir det ännu roligare!  

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.