​Ekonomisk hållbarhet med Kristina Boo

Ekonomisk hållbarhet är kanske den delen av hållbar utveckling som vi pratar minst om. Här reder Kristina Boo ut begreppet och delar med sig av tips på hur man som ung kan påverka den ekonomiska hållbarheten. 

Kristina Boo är 24 år och redan ett proffs på ekonomisk hållbarhet. Hon pluggar ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som ekonomiansvarig på Sustainergies. Hon är även projektledare för CSR Live inom samma organisation. Sustainergies är en ideell förening som sammanför studenter med företag/organisationer för att tillsammans arbeta med hållbarhet och CSR. Kristina har alltid haft ett intresse för hållbarhetsfrågor och hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa och leva i en hållbar värld.

Vad är ekonomisk hållbarhet?

När man pratar om ekonomisk hållbarhet handlar det ofta om att man ska använda resurser på ett så optimalt, ansvarsfullt sätt som möjligt för att skapa fördelar och möjligheter för organisationen att leva länge. Det handlar om att minska slöseri, hitta innovativa lösningar och i slutändan skapa en stabil tillväxt i organisationen. Resultatet av ekonomisk hållbarhet syns i de rapporter företag släpper, och det innebär ofta även riskreduceringar. Det kan därför tyckas att det inte syns lika tydligt som resultaten av social och ekologisk hållbarhet.

Allt detta kan även relateras till individens vardag, att ha en sund ekonomi i hushållet och tänka för framtiden. Det handlar om att balansera konsumtion idag mot konsumtion imorgon, att fundera på vad man verkligen behöver och vilka steg man behöver ta för att man ska kunna leva ett gott liv även i framtiden.

Varför behöver vi tänka på ekonomin när vi skapar ett hållbart samhälle?

Ekonomi som hållbarhetsbegrepp är nog den aspekt i hållbar utveckling som syns minst idag. Däremot är den otroligt viktig och finns alltid i bakgrunden eftersom hela samhället, allt från små företag till stora länder, bygger på och är beroende av en fungerande ekonomi. Kanske är det för att ekonomi inte är lika lätt att diskutera som social och ekologisk hållbarhet, då vi människor nog har lättare att relatera till dem.

Den ekonomiska aspekten är en viktig, om inte den viktigaste, stommen i beslutsfattandet i alla typer av organisationer. För att man ska satsa på hållbarhet i det långa loppet krävs att det finns en ekonomisk nytta i de aktioner man genomför. Det räcker inte längre att tänka på hållbarhet som filantropi, utan det måste inkorporeras i de affärsstrategier som utvecklas. Många företag har redan förstått att steget mot att bli mer hållbar på det ekologiska planet ofta innebär kostnadsreduceringar och därför har den ekologiska hållbarheten kommit relativt långt jämfört med de andra perspektiven. Att bli mer hållbar på det sociala planet, till exempel genom att arbeta för mångfald inom organisationen, kan leda till ökad innovation och förståelse för marknaden, vilket i sin tur kan leda till ökade intäkter. Dessutom kan det innebära en riskreducering, till exempel genom att satsa på ökad säkerhet på arbetsplatser. Så ekologisk och social hållbarhet har en påverkan på ekonomin och därmed även dess hållbarhet.

Hur samverkar ekonomisk hållbarhet med social och ekologisk hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet samverkar i allra högsta grad med social och ekologisk hållbarhet! Framför allt innebär många av de saker man gör i arbetet med social och ekologisk hållbarhet direkta fördelar för den ekonomiska hållbarheten. Kostnadsfördelar kan till exempel komma från effektivisering av användandet av papper, något som i grunden kommer som ett initiativ för att minska påverkan på skogar. Genom att öka säkerheten på byggarbetsplatser minskar risken för olyckor, och därmed även oförutsedda kostnader. Eftersom grunden i många beslut som tas ligger i ekonomin finns det alltid med i de initiativ som genomförs.

Vad kan man som ung göra för att påverka den ekonomiska hållbarheten?

Det som är allra viktigast är att tänka efter och göra medvetna val. För dig som individ handlar det om att ha koll på din ekonomi, göra medvetna konsumtionsval och tänka på vad du kan göra för att skapa bättre förutsättningar för en god framtid. Du som konsument spelar också en viktig roll som opinionsbildare, eftersom det är du som i slutändan köper ett företags varor. Du har stor makt att påverka vilka varor och på vilket sätt ett företag ska producera, men endast om du höjer rösten och aktivt väljer produkter som du tycker är hållbara. Tänk efter och gör val som du tror kan bidra till att även framtidens generationer får möjligheten att leva ett gott, hållbart liv!

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.