”En plattform som lyfter kreativa människors inre tankar”

Hajan Jabar har startat Sonder Shots - en plattform för kreativitet. Här berättar hon mer om det. 

Hajan är grundare av hemsidan Sonder Shots, en plattform för kreativitet och nytänkande.

Hur kom du på idén?
Sonder Shots är mina idéer samlade på en plats, i framtiden vill jag skapa allt och ingenting inom Sonder Shots. Just nu är det dock en plattform som lyfter kreativa människors inre tankar.

Varför kände du ett behov att skapa plattformen?
Jag kände först och främst att fota personer bara för att fota var väldigt tråkigt, kände att det inte betydde något. Så ville ha en betydelse i mina bilder och där kom Sonder Shots till, inspirerat från @humansofny men fokuserat på kreativa personer.

Vad är förhoppningarna med Sonder Shots?
Förhoppningen är att människor som inte befinner sig i flashiga branscher ska se att det inte alltid är så som man tror, varje människa bär sin historia och alla skiljer sig åt.

Kan du berätta något spännande som vi kan förvänta oss från er i framtiden?
Vill inte avslöja för mycket, men Sonder Shots kommer bli så mycket mer än bara en instagram-plattform. Jag försöker hela tiden tänka utanför boxen och skapa det alla andra säger är omöjligt.


Runtom i landet bor unga människor med olika bakgrunder som har berättelser att dela med sig av. Berättelser som kan hjälpa till att öka förståelsen för vårt samhälle, förbättra bilden av det och rita om kartan för hur morgondagen kommer se ut. Berättelser som lyfter goda exempel där mångfald har varit en viktig framgångsfaktor för personer, organisationer och företag. Genom kunskap, rätt utrustning och ekonomiskt stöd vill vi skapa en inspirerande miljö där vi kan lära oss av varandra, bli starkare och tillsammans lägga grunden för morgondagens Sverige. Resultaten sprids till media och på så sätt höjs volymen på Sveriges framtid.
Läs mer om Liv1 här! 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.