Endast 24% känner att de blir tagna på allvar och lyssnade på

Endast 24% upplever att de blir lyssnade på och tagna på allvar. resten upplever alltså att de inte blir det. Alarmerande siffror som du kan läsa mer om här. 

Undersökningen visar att många unga upplever en oro vid tanken på framtiden. Men vad beror den oron på? Undersökningen ger inget klockrent svar men vi kan se ett samband mellan att blir lyssnad på och tagen på allvar och känslan vid tanken på framtiden. 

För att känna sig pepp på att ta sig an framtiden behöver man vet vad som krävs och förväntas av en men också stöd, uppmuntran och en känsla av att man blir tagen på allvar. Det är bara 24% av Sveriges unga som upplever att de blir tagna på allvar och lyssnade på. Sammanlagt 76% upplever alltså att de antingen inte känner att de blir tagna på allvar, sällan blir det eller inte vet om de blir det. Av de som uppger att de inte blir lyssnade på och tagna allvar känner dessutom 69% en oro och nedstämdhet inför framtiden. 

Hur ser det då ut runt om i Sverige? 

I Blekinge känner hela 60% att de blir lyssnade på och tagna på allvar. Det slår alla andra län med hästlängder. Tvåa på listan kommer Kronobergs län med 45%. I Dalarna och Kalmar är det bara 7 respektive 8 procent (!) som svarar ja på frågan om de känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar.


Här kan du ladda ner och läsa rapporten

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.