Energimyndigheten vill skapa ett hållbart energisystem

Energimyndigheten är en av våra huvudpartners för we_change 2015. Men vad pysslar de egentligen med och kan vi verkligen fortsätta att förbruka så mycket energi som vi gör idag? Vi passade på att ställa några frågor till Katarina Bruno och Morgan Dahlman som jobbar på Energimyndigheten och kommer att hänga med oss på turnén!

Varför engagerar ni er i we_change?
– Energimyndigheten arbetar med omställning till ett hållbart energisystem. Genom deltagandet i we_change kan vi erbjuda ungdomar direkt kunskap om energieffektivisering samt skapa intresse för energifrågan som teknikområde och som samhällsfråga. Genom den direkta kontakten får vi också en möjlighet att höra vilka frågor som ungdomar är intresserade av och kunna föra en dialog om dessa.

Det är nog väldigt få ungdomar som har koll på Energimyndigheten. Vad pysslar ni egentligen med?
– Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar på regeringens uppdrag med omställningen till ett hållbart energisystem som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer. Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Vi svenskar är bland de största elförbrukarna i världen. Kan vi verkligen fortsätta använda så mycket energi som vi gör idag och ändå leva hållbart?
– Energi är en nödvändig del av vårt samhälle. Energianvändningen brukar delas i tre kategorier: industri, bostäder/service och transporter. En förutsättning för att klara behovet i dessa delar är ett fungerande system. Systemet består av energikällor som vatten, vind, sol, uran och biomassa. Källorna omvandlas i olika kraftverk till el, bränsle och fjärrvärme och distribueras sedan till användarna. Energimyndighetens uppdrag att arbeta för ett hållbart energisystem innefattar forskning om nya energikällor och energieffektivare energianvändning i hela energisystemet.

Det har stormat rejält kring det statliga elbolaget Vattenfall de senaste åren,bland annat på grund av deras investeringar i brunkolsgruvor som ger väldigt stora koldioxidutsläpp. Hur stor möjlighet har ni att påverka att Vattenfall och andra svenska elbolag satsar på förnybar energi istället för fossila bränslen?
– Riksdagen har fastställt en vision att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att uppnå den har Sverige antagit ett antal klimatpolitiska mål som riksdagen fattat beslut om. Med hjälp av olika styrmedel, till exempel lagar och bestämmelser som bland andra Energimyndigheten föreslagit och Riksdagen fattat beslut om måste energibolag förhålla sig till dessa för att nå målen. Energimyndigheten tillsammans med några andra myndigheter har fått i uppdrag att analysera om vi kommer att nå de målen. Om vi bedömer att målen inte nås med befintliga och planerade styrmedel ska analyser göras av hur dessa styrmedel kan justeras.

Undersökningar har visat att tonåringar är hemmets största energitjuvar. Har ni några tips på hur jag kan minska min elförbrukning?
– Som privatperson använder du energi inom många områden: värme i de lokaler du befinner dig, transporter mellan olika platser, belysning och olika elektriska apparater. I varje kommun finns en energi- och klimatrådgivare som kan berätta mer vad man kan göra för att vara energismart för det finns mycket man kan göra. Kolla nedanstående tips:

1. Var uppmärksam på ditt energibeteende. Du kan enkelt spara energi genom att förändra dina vanor lite. Använda vattenkokaren och undvika standby-läge på apparater med hjälp av grenuttag.
2. Byt glödlampor till lågenergilampor, byt duschmunstycke och installera snålspolande kranar. Att kontrollera att termostaterna fungerar som de ska och att täta fönster är också effektiva och billiga åtgärder.
3. Var aktiv och kritisk genom att jämföra olika alternativ och leverantörer på marknaden och diskutera dem med energirådgivaren. Titta på webbsidor och ta in flera offerter när du står inför en investering.


Energimyndigheten medverkar som huvudpartner under we_change 2015. De kommer att vara med oss på hela turnén, workshoppa med elever och sitta i en paneldebatt på varje ort.

Är du nyfiken på att veta mer om Energimyndigheten och deras hållbarhetsarbete? Kolla in deras hemsida och följ dem på Facebook, Twitter, och YouTube!


Klicka här för att läsa om övriga samarbetspartners för we_change 2015!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.