Forte vill minska ohälsa bland unga

Forte är en statlig myndighet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Men hur kan vi veta att forskningen verkligen håller måttet? Forte är en av våra samarbetspartners för we_change 2015 och vi passade därför på att fråga Anna-Karin Engvall, som är chef för avdelningen Forskning och kommunikation!

Först och främst, varför engagerar ni er i we_change?
– Hur ungdomar mår är en mycket viktig hållbarhetsfråga och det är ett av de områden som forte finansierar forskning kring. Forte och många andra är mycket oroade över att så många unga upplever att de inte mår bra psykiskt. Vi behöver veta mer om hur man kan minska ohälsa bland unga. Det är viktigt att vi har ett samhälle som är hållbart för alla åldrar. Vi har tidigare haft ett lyckat samarbete med Ungdomar.se kring sajten Kom igen! där forskare svarar på ungas frågor kring psykisk ohälsa! 

Hur bestämmer ni vilka forskningsprojekt som ni ska finansiera?
– Forskare kan söka pengar för sin forskning hos oss. Vi har forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Ansökningarna granskas och bedöms av experter från Sverige eller internationellt. De projekt som har hög vetenskaplig kvalitet och svarar mot de utmaningar samhället står inför kan få bidrag. Vi har också uppdrag att informera om forskningsresultat och se till att dessa sprids.

Nästan varje vecka kommer det nya larmrapporter om exempelvis farlig mat, hög arbetslöshet eller stigande psykisk ohälsa och man vet inte alltid vad man ska tro på och vem man ska lita på. Hur kan jag veta vilken forskning som verkligen är korrekt?
– Vi håller verkligen med och därför försöker vi att göra sammanfattningar av kunskapsläget i aktuella frågor. Forskare från olika områden bidrar eftersom många sådana frågor spänner över flera vetenskapsområden. Våra forskare måste inhämta information från senaste internationella litteratur. Man kan inte alltid lita på media och olika webbsidor.

Ibland får man höra om forskare som är köpta av företag. Hur kan ni vara säkra på att ni inte finansierar sådana forskare?
– Alla våra forskare och experter måste ange sina kopplingar till eventuella företag eller andra intressenter. Vi bevakar så gott det går att inte ekonomiska intressen blandas in i forskningen. Alla våra bidrag går till universitet och högskolor och forskningsinstitutioner inte direkt till enskilda personer.

Ungdomars psykiska hälsa är ett av era fokusområden just nu. Kan ni berätta om några viktiga projekt som ni har finansierat inom det området?
– Forte har tillsammans med tre andra forskningsfinansiärer gjort och gör en stor forskningssatsning på barn och ungdomars psykiska hälsa. Totalt finansierar vi forskning för 300 miljoner kronor. Det handlar bland annat om vilka insatser som kan göras för att förbättra skolmiljön metoder för föräldrastöd samt forskning om orsaker till psykiska sjukdomar hos unga.


Forte är en av våra samarbetspartners för we_change 2015. De kommer att vara med oss i Göteborg, Linköping, Skellefteå och Gävle och workshoppa med elever.

Är du nyfiken på att veta mer om Forte och deras hållbarhetsarbete? Kolla in deras hemsida och följ dem på Facebook, Twitter och YouTube!

Forte deltar i we_change tillsammans med Tilia och Kupol.

Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Läs mer om Kupol här: http://kupolstudien.se

Tilia är en ideell organisation som arbetar för och med unga mot psykisk ohälsa. Genom informationsspridning och utbildning vill de minska skam och tabu gällande psykisk ohälsa. Läs mer om Tilia här: http://foreningentilia.se


Klicka här för att läsa om övriga samarbetspartners för we_change 2015!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.