FortumText från Fortum:

AB Fortum Värme samägt med

Stockholms stad producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit

stort till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och

utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Mellan

åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kronor i ny

energiproduktion i Stockholmsregionen. Målet är att fjärrvärmen i Stockholm på

sikt ska produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi.  Företaget har 9 500 fjärrvärme- och

fjärrkylakunder i Stockholm.


På scen från Fortum Värme finns företagets hållbarhetschef Ulf Wikström. Ulf

kommer framförallt kunna svara på frågor som berör fjärrvärme och fjärrkyla,

och hur Fortum Värme tillsammans med kunder, kommuner och andra energibolag

bygger världens bästa energisystem i Stockholmsregionen.


Tips på länkar för att hitta information:

Övergripande om Fortum och

hållbar utveckling:

www.fortum.se/miljoochsamhalle

Om projekt som genomförs för att

nå resurs- och klimatneutral energiproduktion:

www.fortum.se/projekt

Om fjärrvärme:

www.fortum.se/fjarrvarme

Om fjärrkyla:

www.fortum.se/fjarrkyla

Exempel på vårt arbete med

hållbara biobränslen:

http://gftn.panda.org/newsroom/newsletters/?212074/GFTN-Newsletter---October-2013

Om klimatkompensation:

http://www.fortum.com/countries/se/foretag/fjarrvarme/miljo/klimatkompensation/pages/default.aspx

Om nyinvigda avfallbaserade

kraftvärmeverket Brista 2 i Sigtuna kommun: http://www.youtube.com/watch?v=XfrOXoTb0nM

Bygget av Europas största

biobränslebaserade kraftvärmeverk: http://www.youtube.com/watch?v=QDPAvGiOtO8&feature=c4-overview&list=UUNJ7heCepkUqwQBZRot_8_A

Inblandning av olivkärnor (ett

biobränsle) i Värtaverket http://www.youtube.com/watch?v=3JGoR9PLGhM&list=TLwyLFIZh5DbXynxLYj4Z1MhyzJ9UGk1pa

Om kraftvärme: http://www.youtube.com/watch?v=zSnhkN0IjCw&list=PL5E28D01947C4A50A&index=3

Tips på frågor:

Hur mycket energi går åt för att

hålla värmen och få varmvatten?

Var kommer den energin ifrån

egentligen?

Uppstår det några

miljökonsekvenser när jag tar en dusch?

Hur kan vi - jag och

energibolaget - göra energisystemet mer hållbart? 


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.