4 av 10 saknar någon vuxen som lyssnar på dem

Ibland behöver man bara ha någon att prata med och bolla sina problem med. Att som ung ha en vuxen som man kan lita på och snacka om allt med är inte bara härligt utan en grundsten för att känna sig trygg och säker vid tanken på framtiden men många unga saknar detta. 

6 av 10 unga känner att de har en vuxen som lyssnar på dem och deras problem – 4 av 10 känner inte det. Av de ungdomar som inte känner att de har en vuxen som lyssnar på dem känner 59% en oro eller nedstämdhet vid tanken på framtiden. Endast 8% av dem som uppger att de inte har någon vuxen som lyssnar på dem känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar.

I Värmland är vuxenstödet som bäst enligt undersökningen. Där uppger hela 88% att de upplever att de har någon vuxen som lyssnar på dem. Sämst verkar det vara i Västmanland (44%) och Kalmar (42%), där bara 4 av 10 känner att de har någon vuxen som lyssnar på dem. 

Känner du att du vill ha någon vuxen att prata med? Spana in våra kompisar på Mentor Sverige

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.