Gävle kommun

Text från Gävle kommun: För Gävle kommun är det viktigt att de som lever och verkar i Gävle känner trygghet, att de har möjlighet att påverka hur livet i Gävle ska vara och känna stolthet för sin stad. Det gäller allt från att det ska finnas arbete till bra platser för innevånarna att träffas på och en stad som tar sitt ansvar för miljön. På scen från Gävle kommun finns politiker som dagligen driver frågor som handlar om hållbar utveckling. De kan svara på det mesta om ...

Text från Gävle kommun:

För Gävle kommun är det viktigt att de som lever och verkar

i Gävle känner trygghet, att de har möjlighet att påverka hur livet i Gävle ska

vara och känna stolthet för sin stad. Det gäller allt från att det ska finnas

arbete till bra platser för innevånarna att träffas på och en stad som tar sitt

ansvar för miljön.

På scen från Gävle kommun finns politiker som dagligen

driver frågor som handlar om hållbar utveckling. De kan svara på det mesta om

hur Gävle kommun arbetar med för att bidra till det. 

Tips på länkar för att hitta

information:

www.gavle.se/Kommun--politik/Vad-vill-Gavle-kommun/Hallbart-samhalle/

Gävle kommuns hemsida som ger en övergripande bild på hur Gävle kommun arbetar

med Hållbar utveckling. I högerspalten ligger det flera av de styrdokument

kommunen tagit fram kopplat till Hållbar utveckling.

www.gavle.se/miljostrategisktprogram


Gävle kommun har ambitionen att bli en av de bästa miljökommunerna i landet,

läs mer om det på den här sidan.

www.gavle.se/ungdomsradet

Gävle kommuns hemsida om ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet finns till för att ungdomars synpunkter, tankar och idéer

skall tas till vara på ett bra sätt. Det skapar en möjlighet till dialog mellan

politiker och ungdomar i kommunen.

www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo.html

En unik satsning i Malmö för att hitta sätt att arbeta med social hållbarhet.

Malmö stad har arbetat med en kommission för ett socialt hållbart Malmö och

denna avslutades i höstas. Resultatet arbetar nu Malmö stad vidare med. Ett

unikt arbete med en mängd rapporter från forskare och videofilmer.

www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/folkhalsa/motesplats-social-hallbarhet/samling-for-social-hallbarhet

I Sverige har ett antal kommuner, landsting och

regioner, beslutat arbeta i linje med den så kallade Marmotrapporten, med

inspiration från Malmö kommissionen. Dessa har tillsammans arbetat i Samling

för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Bland annat en kort film

samt en rapport med slutsatser för vad vi kan göra för den sociala

hållbarheten.

Tips på frågor:

Varför arbetar en kommun med hållbarhet (miljö och social)?

Vad är egentligen hållbarhet (miljö och social) för en

kommun?

Hur kan man som enskild person bidra till en hållbar

utveckling?


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.