Göteborgs Stad

Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad är med som partner för we_change Göteborg. Förvaltningen har två stora uppdrag, dels att säkerställa att miljölagstiftningen följs genom att utöva tillsyn inom miljö och livsmedel och dels att leda, stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet i Göteborgs Stad.

Text från Göteborgs stad:
Förvaltningen ska utarbeta

förslag på program och handlingsplaner såsom miljöprogram, klimatprogram och

kemikalieplan. Vi ska också fungera som inspiratör för miljöarbetet.

Idag är det stort

politiskt fokus på klimatfrågan och vi jobbar brett med klimat i många av våra

uppdrag. Ett särskilt uppdrag som kommit till förvaltningen är att involvera

unga i klimatarbetet och vi ser att we_change är en bra arena för att skapa

dialog kring ett av våra stora pågående uppdrag – att ta fram ett

klimatstrategiskt program för Göteborg.


Med på scen är Peter

Krahl, projektledare för klimatprogrammet. Han är utbildad civilingenjör inom

energi och miljö och jobbar på miljöförvaltningen. Peter är passionerad cyklist

och energisparare. Peter kommer kunna svara på frågor kring klimatprogrammet

och Göteborgs Stads klimatarbete.

Tips på länkar för att hitta

information:

Information om klimatstrategiskt program för Göteborg. Här

hittar ni också programmet i sin helhet.
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20121204-151042


Naturvårdsverket – Klimatet förändras

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/

Naturvårdsverket – Miljömålet Begränsad klimatpåverkan http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Begransad-klimatpaverkan/

WWF – Klimat

http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida

 


Tips på frågor
:

Vad behöver vi göra för att kunna minska vår klimatpåverkan?

Vem har ansvaret för att Göteborgs klimatpåverkan ska minska?

Varför går det så långsamt med minskningen av våra växthusgasutsläpp?

Spelar det någon roll vad Göteborg eller Sverige gör, vi är ju ett litet land?

Varför ska vi ha tuffare mål och ambitioner än andra?

Vad innebär ett klimatsmart liv i form av nya vanor, mindre lyx mm?


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.