Grön Ungdom vill sänka rösträttsåldern

Vilka är de viktigaste frågorna för Grön Ungdom? Vi tog ett snack med språkröret Lorentz Tovatt för att ta reda på det – och så passade vi på att fråga varför de vill sänka rösträttsåldern till 16!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?
– Under den här valrörelsen prioriterar vi klimatfrågorna och de feministiska frågorna. Detta för att de är frågor som berör väldigt många och att de är väldigt avgörande för vår framtid. Kopplat till EU-valet drev vi migrationsfrågorna väldigt hårt och även de frågorna ligger förbundet väldigt varmt om hjärtat.

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?
– Först och främst tycker vi inte att det finns en ungdomspolitisk debatt och en ”vanlig” debatt. Allt är en del av samma debatt. För att svara på frågan tycker vi det är tråkigt att klimatfrågan antingen inte pratas om eller att den kramas sönder. Alla partierna låtsas ha ett starkt engagemang fastän de i verkligheten undviker att prata om den och inte håller sina klimatlöften Naturskyddsföreningen visade till exempel detta i sin granskning av alliansregeringens styre.

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?
– Vi tycker att vi unga måste inkluderas mer i de politiska samtalen! Idag är det få unga som finns valda på lokal- och regional nivå och det är ett problem som vi försöker lösa. Vi tycker också att ett logiskt första steg för att ge unga mer inflytande är att ge dem rösträtt från 16 års ålder. Det handlar om att bjuda in unga i de politiska processerna.

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag?
– När vi pratar om vård och hälsa diskuteras det ofta endast i termer om äldre och vårdköer men vi tycker att vi måste prata om hälsan hos oss unga. Vi ser att många, främst unga tjejer och HBTQ-personer, idag mår väldigt dåligt och att de inte får det stöd och den hjälp de behöver. Här behövs ett tydligt ungdomsperspektiv och en större debatt om frågan.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?
– Väldigt goda! Vi står vårt moderparti väldigt nära och får varje år genom politiska förslag gentemot dem. Inför denna valrörelse fick vi till exempel igenom att Miljöpartiet skulle prioritera de feministiska frågorna och bland dem också den psykiska ohälsan hos unga.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?
– Det är väldigt tydligt att skolan idag inte är en trygg plats för väldigt många och vi tror inte att dessa problem löses med ännu mer betygshets. Istället behövs fler vuxna i skolan, både lärare och andra vuxna så som kuratorer, som kan ge alla den uppmärksamhet och hjälp de behöver. Vi tror också att många mår dåligt över de osunda normer och förväntningar som skapas av sexistisk reklam. Därför vill vi förbjuda den värsta reklamen så att man som ung inte ska behöva mötas av kroppsfixering konstant i sin vardag.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?
– Denna regering har främst försökt få fler unga i arbete genom att sänka arbetsgivaravgiften för unga samt att sänka restaurangmomsen. Dessa satsningar har utredningar visat haft dålig effekt och därför tror vi inte att det är rätt väg att gå att ytterligare sänka dessa kostnader. Istället tror vi att många jobb kommer att skapas genom en klimatsmart omställning av samhället. Vi vill satsa på en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik, förnybar energi samt renovering av miljonprogrammen. Där kommer många nya framtidsjobb att skapas. Vi har också låtit riksdagens utredningstjänst jämföra vår budget med alliansens och då fann de att vår budget skulle skapa mer än 15 000 fler jobb per år än alliansens.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?
– Bostadsbristen för unga är ett enormt politiskt misslyckande och här måste vi se handlingskraft av nästa regering. Vi vill göra skatten för studentbostäder lägre samt återinföra ett statligt stöd för byggandet av just studentlägenheter. Det kommer resultera i att fler lägenheter byggs. Gällande generell byggnation av lägenheter vill vi att de kommunala bostadsföretagen tar ett ansvar samt att kommuner ska se till att få ner priset på mark för de byggföretag som vill bygga för just unga och studenter. På så sätt kan vi bygga bostäder som unga också har råd att bo i.

Varför vill ni sänka rösträttsåldern till 16 år?
– Det finns många länder och regioner runt om i världen som redan har infört rösträtt från sexton års ålder och erfarenheterna från detta har varit överväldigande positiva. Fler unga väljer att engagera sig och rösta än innan sänkningen och det demokratiska utbytet blir större. Att vara med och påverka i ett demokratiskt samhälle är en mänsklig rättighet och vi tycker att det är positivt att utöka denna rättighet till att inkludera fler. Rösträtt har aldrig baserats på kompetens eller kunskap – det är ju en demokratisk rättighet, därför bör den också inkludera så många som möjligt.


Nyfiken på att veta mer om Grön Ungdom och deras politik? Kolla in deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!


1 Kommentarer

  1. Så nu ska vi se: folk som INTE har rätt att Köra bil, Skriva på kontrakt, Ta lån, Dricka alkohol, Handla på Systembolaget eller Röka. Skall enligt MP ha den mentala mognaden att inse hur deras röster påverka Sverige i ett macroperspektiv och att deras makulerade livserfarenhet inte kan jämnställas då man ser utöver politiska sakfrågor. 

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.