#INKLUDERINGSLÖFTET

Idag är det internationella ungdomsdagen och unga runt om i världen firas och uppmärksammas. Temat för årets dag är “Vägen till 2030” och fokuserar på ungas roll i arbetet med de globala målen och att utrota fattigdom och uppnå hållbar konsumtion och produktion.

76 procent av Sveriges unga anser att de har ett ansvar att vara med och förbättra världen och över hälften vill vara med och bidra till att de globala målen möts. Detta visar en undersökning som gjorts av Ungdomar.se med över 1100 svarande i åldrarna 15-19 år. Samtidigt uppger nästan 60 procent att de aktivt vill engagera sig för en hållbar värld men att de inte vet hur. Unga släpps sällan in i samtalet om framtiden och i synnerhet i samtalet om Agenda 2030. Viljan och drivet att förbättra världen finns hos den unga generationen så hur kan samhället strunta i ungas tankar och åsikter om hur de vill att deras framtid ska se ut?

För ungefär sex år sedan såg vi en förändring i vad som diskuterades i forumet på Ungdomar.se. Unga började diskutera miljöfrågor och uttrycka en oro och ångest inför framtiden. För att svara upp mot denna oro startades we_change, en Sverigeturné där vi årligen möter tusentals gymnasieungdomar och diskuterar hållbar utveckling tillsammans med samarbetspartners från näringslivet, myndigheter, organisationer och politiken.

Sedan 2012 har vi mött över 30 000 gymnasieungdomar där vi år efter år ser en fantastisk kraft som bara väntar på att tas tillvara på. I år gick turnén under temat de globala målen. Vi anser nämligen att regeringen, myndigheter och näringsliv inte gör tillräckligt för att inkludera unga i arbetet med att uppnå de globala målen och vi vill ge dessa aktörer en hjälpande hand att inkludera unga men framförallt ge unga en möjlighet att påverka.

Vi har sett nog av vilja, deltagit i alldeles för många paneler om ungt engagemang och inte minst mött unga vars låga håller på att brinna ut! Därför drar Ungdomar.se idag på den internationella ungdomsdagen igång #inkluderingslöftet. Vi vill uppmana ALLA att hitta sätt att inkludera och involvera unga. Vi tror inte att unga har svårt att skapa nya hållbara innovationer och lösningar, vi tror att de har svårt att nå ut med sina tankar och idéer, och att de har svårt att få tillgång till rätt verktyg. Därför vill vi uppmana framförallt vuxenvärlden att agera genom att möjliggöra för unga att få sina röster hörda – och ännu häftigare – ge dem verktyg att aktivera sig. När vi diskuterar de globala målen så är det den unga generationens framtid vi pratar om därför är det självklart att deras röster ska bli hörda, inte bara idag på den internationella ungdomsdagen, utan varje dag.

5 tips till dig som vuxen som vill inkludera unga och skapa en bättre värld:

  1. Starta ett ungdomsråd i din organisation.
  2. Skaffa en ung mentor.
  3. Starta upp skolsamarbeten mellan din organsation eller ditt företag och en närliggande skola. Erbjud studiebesök, praktikplatser och bjud in elever till fokusgrupper.
  4. Se till så att ditt företag/organisation aktiverar sig och går med i något projekt som arbetar för att inkludera unga.
  5. Tala inte om unga, tala med unga. Se till att det alltid finns åtminstone en ung representant när ni talar om unga. 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.