Jämställdhet!

Vad betyder jämställdhet och varför är det så viktigt? Här svarar två av Sveriges främsta jämställdhetskrigare Amanda Lundeteg och Ida Östensson på några frågor om jämställdhet. 

Jämställdhet handlar om att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Alla ska helt enkelt ha samma makt att kunna bestämma över sina liv och alla ska behandlas lika oavsett kön. I Sverige används ordet

jämställdhet när man talar om just förhållandet mellan könen. Jämlikhet är ett bredare begrepp som innefattar fler perspektiv t.ex etnicitet, religion, klassbakgrund mm.

Det är olagligt att behandla någon sämre i skolan eller på arbetsplatsen bara på grund av hens kön. Det är inte bara tjejer som kan behandlas sämre på grund av sitt kön utan även killar. Men statistik visar att det främst är tjejer som drabbas av ojämställdhet. Betyder det att det bara är tjejer som vinner på att få ett jämställt samhälle? Nej, många anser att alla skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle.

Här är några punkter där man kan se att samhället är ojämställt:

  • Kvinnor tjänar mindre än män trots samma jobb
  • Fler kvinnor än män utsätts för sexuella övergrepp
  • Det sker fler självmord bland män än kvinnor
  • Kvinnor utför en större del av det obetalda hemarbetet
  • Fler män än kvinnor råkar ut för allvarliga arbetsplatsolyckor
  • Det sitter fler män än kvinnor på chefs- och styrelsepositioner i Sverige


Amanda Lundeteg, VD och talesperson AllBright

AmandaLundeteg

Vad är AllBright och på vilket sätt jobbar ni med jämställdhet?
– På AllBright arbetar vi för ett jämställt näringsliv. Vi vill se fler kvinnor på ledande positioner. I dagsläget är det endast 19 procent kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper. För att förändra detta bedriver vi opinionsbildning. Vi kartlägger representationen av kön på chefspositioner i börsbolagen och sedan placerar vi alla bolag som saknar kvinnor i ledningen på en svart lista. Listan sprider vi i media, på universitet och på arbetsplatser. Och sedan avråder vi studenter från att söka jobb på de svartlistade bolagen. Vi använder oss alltså av skampåle och uthängning för att sätta press på företagsledarna att driva förändring.

Vad är jämställdhet och varför är det viktigt?
– Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Att alla människor ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina liv oavsett kön. Tyvärr är det inte så i dag. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på ledande positioner i samhället. Kvinnor gör merparten av det oavlönade arbetet i hemmet. Och våldet mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Jämställda samhällen är lyckligare samhällen och lyckligare samhällen är mer hållbara samhällen - därför är jämställdhetsarbetet jätteviktigt.

Vad är det som motverkar ett jämställt samhälle?

– Okunskap om hur verkligheten faktiskt ser ut. Det kan till exempel vara så att en företagsledare hävdar ”att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor som kan ta plats i en styrelse”, trots att det finns tusentals kvinnor med rätt kompetens som knackar på styrelsedörren. Problemet är att kvinnorna inte blir insläppta på grund av att män, mer eller mindre omedvetet, tenderar att välja andra män. Det handlar om makt, stereotyper, normer och strukturer.

Vilken är den hetaste jämställdhetsfrågan just nu enligt dig?

 Kvotering till bolagsstyrelser. Regeringen har utlovat kvotering (dvs. att inget kön får understiga 40 procent eller överstiga 60 procent) i börsbolagens styrelser om inte andelen kvinnor ökar till åtminstone 40 procent under år 2016. En annan omdebatterad fråga är föräldraförsäkringen. Män tar endast ut 25 procent av föräldraledigheten och för att öka detta diskuteras huruvida föräldraförsäkringen ska göras om så att det är lika många dagar avsatta till vardera föräldern, istället för som nu då det är möjligt att överlåta föräldradagar till varandra.

Vad kan man som ung göra för att öka jämställdheten?

– Våga vara obekväm och bryt normer! Killar och tjejer slussas lätt in i typiska könsroller. Som kille är det ofta mer accepterat att vara högljudd och ta plats medan tjejer förväntas vara inlyssnande och hänsynsfulla. Som kille kan en tänka på att backa emellanåt och låta andra komma till tals medan en som tjej kan komma ihåg att ta sin rättmätiga plats. För unga som vill engagera sig i jämställdhetsfrågor finns det massvis med bra organisationer. Tips är att maila den organisation du är intresserad av och säga att du vill bidra. En lista med fantastiska organisationer finns 

här.

Ida Östensson, ordförande och kommunikationsansvarig Crossing Boarders

IdaÖstenssonVad är Crossing Boarders och på vilket sätt jobbar ni med jämställdhet?
– Crossing Boarders är en jämställdhetsstiftelse som jobbar med metoder för jämställdhet och inkludering. Vi hjälper verksamheter och företag att se hur de idag omedvetet exkluderar och hur de kan ändra på det för att nå underrepresenterade målgrupper. Vi utbildar i vår metod jämställdhetseffekten som bygger på 8 enkla steg att jobba mer jämställd och inkluderande. Det kan ni läsa mer om 

här. Vår vision är ett jämställt samhälle där makten tar ansvar och vi ger makten ansvar för att kunna göra detta. Vi driver även opinionsbildning där vi vill vara en positiv röst i samhällsdebatten och komma med lösningar så vi inte bara fastnar i problemen. Vi jobbar även med att utveckla metoder inom områden där det idag inte finns bra metoder. Just nu driver vi till exempel ett jämställdhetsprojekt med Popkollo för att skapa lika möjligheter för alla oavsett kön att spela musik, vi driver även Fatta Man med Män för jämställdhet och Femtastic där vi jobbar med att få killar och män att engagera sig i kampen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Sedan har vi en ungdomsfond som heter Make Equal där vi en gång per år delar ut pengar och mentorer till ungas egna jämställdhets- och inkluderingsprojekt. Och mycket mycket mer.

Vilken är enligt dig den hetaste jämställdhetsfrågan just nu?

 Att vi har 100 våldtäkter om dagen, vilket blir 36 000 våldtäkter om året. Och att det bara är ca. 6000 av alla dessa våldtäkter som anmäls. Vi har en bristfällig lag som inte säger att sex bygger på samtycke. I vår rörelse Fatta.nu har vi kämpat för detta i två år och nu ser det ut som att vi framöver kan få en samtyckeslag! Det borde vara en självklarhet. Sedan tycker jag att det är superviktigt att killar börjar se fördelarna med ett jämställt samhälle. Mer om det kan ni läsa här.

Vad kan man som ung göra för att öka jämställdheten?

– Samma som vuxna! Det finns inga gränser. Mina tips är att gå ihop med fler! Om du har en tanke eller en idé - skriv ut den i sociala medier och se om nån annan är peppad. Sen kan det ju ibland behöva cash och stöd av någon som gjort något liknande och då kan en söka från

makeequal när höstens omgång drar igång!


TIPS!

– Är du ung och har en idé kring jämställdhet och inkludering? Sök pengar och mentor här.
– Testa hur jämställd din verksamhet är här.
– 8 tankeväckande filmer om jämställdhet och inkludering: www.crossingboarders.se
– Är du mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning?: www.fatta.nu
– Testa hur jämställd du eller någon annan är på twitter: www.twee-q.com
– Skit i kön! För ett samhälle som inte diskriminerar personer utifrån könsidentitet www.skitikön.nu

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.