“Jag tror vi kan förändra systemet. Det har ändras förr och det kan ändras igen”

Hundratusentals pensionärer i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns, och en särskilt utsatt grupp är invandrare. Nu vill nätverket Pensionsrättvisa ändra på detta. Initiativtagare är Farida Al-Abani som Liv1 hängt med och intervjuat:

Berätta gärna om ditt arbete med Pensionsrättvisa?
I början på 2016 startade jag och några gamla och nya vänner initiativet Pensionsrättvisa för att lyfta upp frågan om Sveriges många fattigpensionärer, vårt ojämlika pensionssystem och hur det osynliggör så många däribland utrikesfödda. Vi har fått mycket god respons och många säger att de lärt sig mycket av vårt arbete och att de upplever att frågan är viktigare än vad de innan tänkte eller kunde ana. Idag planerar vi för hur vi kan se till att jämlika pensioner kan bli en valfråga hos alla partier.

Varför är just denna fråga viktig för dig?
När jag förstod hur mycket av mitt beteende idag styrs av vilken pension jag kan komma att få och inte att få i framtiden väcktes mitt intresse för pension. Sen när jag förstod hur de människor som kämpat så mycket för mig, mina föräldrar, när jag förstod hur lite i pension de skulle få för att de råkar vara dem personer de är så väcktes mitt engagemang på allvar. När jag förstod att vi hade ett pensionssystem som bestraffade dem redan straffade och inte korrigerade för samhällets ojämnheter så visste jag att denna fråga var viktig att kämpa för. Vi kan inte ha ett system som bygger på individuell valfrihet när samhället inte är utformat efter att alla ska lyckas i denna valfrihetsdemokrati.

Tror du på riktig förändring i frågan och vad skulle du säga är den viktigaste faktorn för att uppnå den?
Jag tror vi kan förändra systemet. Det har ändras förr och det kan ändras igen. Vi behöver bara en lagom stor uppslutning av människor som säger att det är nog nu och så behöver fler inte lära sig om pensionssystemet utan om hur många pensionärer idag faktiskt lever. Det kan leda till förändring. Problemet är inte att många inte vill engagerar sig i sitt egna pensionssparande eller planerar för sin pension, problemet är att folk måste göra det och göra det bra för att ens ha en chans till en ok pension. Det är inte ett värdigt system att bevara.

Vad är drivkraften bakom allt jobb?
Mina föräldrar nummer 1! Sen betyder det att jag kanske umgås med dem mindre än vad jag kan för att driva förändring för både dem men även för alla kommande pensionärer och då även mig själv. Majoriteten om inte alla är vinnare och det är något värt att kämpa för att lyfta denna stora majoritet.


Foto: Idil Mohamud Gurey @idilmg


Runtom i landet bor unga människor med olika bakgrunder som har berättelser att dela med sig av. Berättelser som kan hjälpa till att öka förståelsen för vårt samhälle, förbättra bilden av det och rita om kartan för hur morgondagen kommer se ut. Berättelser som lyfter goda exempel där mångfald har varit en viktig framgångsfaktor för personer, organisationer och företag. Genom kunskap, rätt utrustning och ekonomiskt stöd vill vi skapa en inspirerande miljö där vi kan lära oss av varandra, bli starkare och tillsammans lägga grunden för morgondagens Sverige. Resultaten sprids till media och på så sätt höjs volymen på Sveriges framtid. Läs mer om Liv1 här! 

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.