Klamydiamåndagen

Syftet med Klamydiamåndagen, som anordnas av Nationella Hivrådet i samarbete med Sveriges landsting och regioner, är att uppmärksamma och öka kunskapen om infektionen samt upplysa om vart man kan vända sig för provtagning. Det är helt enkelt så att den måste spridas betydligt mer. Informationen, alltså. Klamydian måste däremot hejdas då den, om sjukdomen utvecklar sig, kan leda till att tjejer får en en inflammation i äggledarna och killar i bitestiklarna eller prostatan vilket g...


Syftet med Klamydiamåndagen, som anordnas av Nationella Hivrådet i samarbete med Sveriges landsting och regioner, är att uppmärksamma och öka kunskapen om infektionen samt upplysa om vart man kan vända sig för provtagning.

Det är helt enkelt så att den måste spridas betydligt mer. Informationen, alltså. Klamydian måste däremot hejdas då den, om sjukdomen utvecklar sig, kan leda till att tjejer får en en inflammation i äggledarna och killar i bitestiklarna eller prostatan vilket gör att det blir svårt att få barn.

Idag på Klamydiamåndagen kan du drop-in testa dig för klamydia på en mottagning i ditt län. Testet görs genom ett enkelt urinprov (viktigt att tänka på är att du inte får kissa på två timmar före besöket). Test och eventuell behandling är alltid gratis!

Klamydiamåndagens hemsida kan du leta upp närmaste mottagning. Mer information om klamydia kan du läsa här!