Kommer kriget till Sverige?

Under den årliga konferensen Folk och Försvar har flera politiker och högt uppsatta tjänstemän nämnt att risken för krig i Sverige och att vi behöver förbereda oss. Detta har lett till oro. Är kriget på väg till Sverige? För att bemöta oron har Ungdomar.se träffat Shade Amao Forssman som jobbar med unga och krisberedskap. 
På senare tid har det pratats alltmer om att risken för krig i Sverige har blivit större. Under Folk och Försvar-konferensen i Sälen sa civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin att det faktiskt kan hända att Sverige hamnar i krig och att alla i landet behöver hjälpas åt för att göra Sverige starkare och bättre förberett. Sveriges högsta militärchef, överbefälhavare Micael Bydén, håller med och säger att det är viktigt att alla förstår hur seriös den här risken är, och att vi var och en behöver tänka på hur vi kan förbereda oss.

Det här har gjort att många i Sverige upplever en ökad oro för krig. För att ge lite perspektiv har vi tagit kontakt med Shade Amao Forssman som driver Vi behövs!, en del av Fryshuset som utbildar unga i krisberedskap. Shade har varit på plats under Folk och Försvar-konferensen i Sälen där hon även höll en presentation.

Shade, behöver man vara orolig?

– Nej man ska inte vara orolig. Men man ska ta tillfälle att tänka igenom vad skulle jag göra om något allvarligt skulle hända i vårt samhälle! Det behöver inte vara ett krig. Det kan vara att elen och internet slutar fungera ett par dagar, eller en skolattack. Händelser som rubbar vår vardag. Vad skulle du, dina vänner eller din familj göra då?

Varför kommer de här uttalandena nu?

– När Ryssland invaderade Ukraina 2022 förändrades vårt säkerhetsläge i världen. Sedan har Sverige ingått en intensiv process att gå med i NATO. Att vara med i NATO innebär att vi behöver rusta upp vårt totalförsvar, alltså vår militära och civila förmåga att hantera om det skulle bli krig.

Vi är inte riktigt på samma nivå som NATO och man vet aldrig hur Ryssland kommer agera här näst. Därför vill regeringen att vi ska axla upp vårt arbete och dessa uttalanden hör ihop med det.

Hur kan man som ung förbereda sig?

  1. Det är inte en dålig idé att göra en krislåda. Även om du inte kan fylla den helt så fyll den så mycket som möjligt.
  2. Försök att föreställa dig i förväg hur du skulle agera i olika krissituationer. Har vi tänkt på det ett par gånger innan ökar det sannolikheten att vi kan agera utifrån mer kunskap om en allvarlig händelse inträffar.
  3. Prata med vänner och familj, var har ni närmaste skyddsrum och hur kan ni hjälpa och ta hand om varandra? Ha till exempel ett safe word så att man vet att informationen ni får från varandra går att lita på.

Om Vi Behövs!

Vi Behövs! utbildar ungdomsgrupper runt om i landet med fokus på att bygga upp deras självkänsla och möjlighet att vara en resurs vid kris i sitt lokalsamhälle. Är du mellan 16-24 år och vill skapa ett tryggare samhälle? Då kan du söka till utbildningen och läsa mer här. Du behöver inte ha några förkunskaper om krisberedskap men det behövs en vilja och engagemang att ta sig igenom hela utbildningen. Projektet är ett samarbete mellan Fryshuset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.