LUF vill förstatliga skolan

Liberala ungdomsförbundet är Folkpartiets ungdomsförbund. Hur lika är de egentligen sitt moderparti? Vi tog kontakt med LUF:s ordförande Linda Nordlund och bad henne berätta mer om deras politik!

Vilka huvudfrågor driver ni som ungdomsförbund idag?
 Liberala ungdomsförbundets valkampanj handlar om att din bakgrund inte ska avgöra din framtid. Var man är född, vilket kön eller klassbakgrund man har ska inte spela någon roll för vilken utbildning man kan välja eller vilket jobb man kan få. Alla ska få samma livsmöjligheter.
– LUF driver införandet av en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen, eftersom jämställdheten på arbetsmarknaden hänger ihop med ett jämställt föräldraskap. Vi vill också införa karriärtjänster i kvinnodominerade yrken. Sjuksköterskor som specialistutbildat sig ska få högre lön.
– Vi vill också att det ska bli lättare för unga och personer med invandrarbakgrund att få jobb genom att göra det lättare att få praktik under studierna och genom ungdomsavtal.
– Skolan spelar en avgörande roll för ungas chanser i livet. Av jämlikhetsskäl vill vi förstatliga skolan, och höja läraryrkets status genom att ge duktiga lärare högre lön.

Om ni fick lyfta fram någonting som ni tycker saknas i den ungdomspolitiska debatten idag, vad skulle det vara?
– Bostadsbristen drabbar unga hårt. I dag är det svårt att flytta hemifrån – antingen måste man ha kontakter för att få ett andrahandskontrakt, en miljon på banken eller flera år i bostadskö. Ungdomar saknar ofta detta. Vi vill att det ska bli mer lönsamt att bygga hyresrätter, att regelkrånglet ska minska och att systemet med bostadsköer avskaffas.

Det nya målet för ungdomspolitiken, giltigt från januari 2015, är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. På vilket sätt vill ni att ungdomar ska kunna få mer inflytande över samhällsutvecklingen?
– En välmående demokrati är beroende av att människor vill delta i det demokratiska samtalet. Det viktigt att unga känner att de kan påverka. Alla elever ska få god kunskap om hur samhället fungerar, för at på så vis veta hur man går tillväga för att påverka. Vi vill också att ungdomsförbund ska släppas in på skolor och universitet, så att elever och studenter kan träffa ungdomspolitiker.

Finns det några politiska områden där ni tycker att det saknas ett ungdomsperspektiv idag?
– En bättre bostads- och arbetsmarknad är nyckeln till att stå på egna ben. Vi vill genomdriva reformer så att det blir enklare för unga att hitta ett jobb och en bostad.

Vilka möjligheter har ni som ungdomsförbund att påverka ert moderparti i frågor som rör ungdomar?
– Vi upplever att Folkpartiet ofta lyssnar till vad LUF säger. Exempelvis har partiet tagit ställning för LUF-kravet om en samtyckeslagstiftning, som innebär att det ska räcka att säga nej. Många ungdomar är engagerade i frågan och upprörs över hur det ser ut nu. Folkpartiet har lyssnat och tagit till sig de rösterna. Folkpartiets ministrar och riksdagsledamöter brukar även delta i LUF-kampanjer och lyfta fram unga liberaler som gör ett bra jobb.

Antalet unga som äter antidepressiva läkemedel ökar varje år. Hur vill ni ta itu med den psykiska ohälsan bland unga?
– För det första måste vi prata mer om dessa problem, som ofta handlar i skymundan. Folkpartiet har infört en lag som säger att alla skolor måste erbjuda elever en skolkurator och psykolog. I skolan ska psykisk ohälsa likställas med annan ohälsa. Ungdomsmottagningarna spelar en stor roll i arbetet mot psykisk ohälsa. Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Exempelvis ska man få möjlighet att anlita en tolk på ungdomsmottagningen. Vi anser också att HBT-medvetenheten måste öka, eftersom dessa ungdomar ofta mår sämre än andra.

Enligt SCB:s siffror ligger ungdomsarbetslösheten idag på nästan 30 %. Vad är ert recept på att få fler ungdomar i arbete?
– Det finns fler sätt att mäta ungdomsarbetslöshet. SCB räknar heltidsstuderande och gymnasieungdomar, som söker ett extrajobb, som arbetslösa. Alliansregeringen har genomfört flera reformer för att ungdomar ska få jobb, bland annat är det i dag billigare att anställa en ung person. Men fler reformer behövs. Vi vill uppmuntra kommuner att ingå speciella ungdomsavtal som möjliggör arbete åt unga. Vi vill också satsa på skolan och på lärlingsutbildningar. Då får unga viktig erfarenhet och kontakter med arbetslivet.

Vilka politiska reformer vill ni se för att ta itu med bostadsbristen och göra det möjligt för fler ungdomar att flytta hemifrån?
– Vi vill att regelkrånglet ska minska. I dag finns massor med regler om allt från hur hög diskbänken får vara till hur nära toaletten köket får vara placerat. Vi vill också göra det svårare att överklaga beslut om att nya bostäder ska byggas. Det måste också löna sig att bygga hyresrätter. Kösystemet ska ersättas av ett marknadssystem, bland annat eftersom det är orättvist att de som bor i förorter subventionerar innerstadsbornas lägenheter.

Ert moderparti Folkpartiet går till val på ordningsbetyg i skolan. Hur ser ni på det?
– Vi vet att de elever som behöver mest hjälp drabbas hårdast när det inte finns arbetsro i klassrummet. Folkpartiets förslag handlar inte om att införa ordningsbetyg, utan att alla skolor som vill ska få ge skriftliga omdömen. Om en elev har svårt att koncentrera sig och försvårar lärandet för sig själv och andra är det bra om föräldrarna vet om detta.


Foto: Clara Uddman.

Vill du veta mer om LUF? Spana in deras hemsida!

Diskutera allt om Riksdagsvalet i vår stora forumtråd!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.