Malmö stad

Text från Malmö Stad: Malmö stad jobbar hårt för att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. På miljöområdet är Malmö en föregångare, med många internationellt prisade pilotprojekt som tillsammans skapat bättre förutsättningar för en hållbar stad. Samtidigt finns det stora sociala och ekonomiska utmaningar, som är lika viktiga att arbeta med! De olika hållbarhetsperspektiven är nödvändiga att gifta ihop för skapandet av ett verkligt hållbart Malmö. So...

Text från Malmö Stad:

Malmö stad jobbar hårt för

att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. På miljöområdet

är Malmö en föregångare, med många internationellt prisade pilotprojekt som

tillsammans skapat bättre förutsättningar för en hållbar stad.

Samtidigt finns det stora

sociala och ekonomiska utmaningar, som är lika viktiga att arbeta med! De olika

hållbarhetsperspektiven är nödvändiga att gifta ihop för skapandet av ett

verkligt hållbart Malmö. Som ett exempel har Malmö stad jobbat med stadsförnyelse

och upprustning av miljonprogrammen i Rosengård, både genom fysisk förnyelse

och dialogprocesser med de boende i området.

Med på scen

Ett resultat av detta är

Rosens Röda Matta, en aktivitetsyta som designats i nära samarbete med en grupp

engagerade unga tjejer i Rosengård. På scen finns Emma Börjesson, som jobbar på

avdelningen för Konsumtion och livsstil på miljöförvaltningen. Där sysslar hon

bland annat med frågor som rör miljonprogramsutvecklingen. Emma kan svara på

frågor kring hållbar konsumtion och livsstil, och vikten av malmöbornas

delaktighet i skapandet av den hållbara staden. Hon kommer ha sällskap av Vlora

Makolli, från EIM (Engagerad i Malmö) en av de tjejer som varit med i arbetet

med Rosens röda matta.

Tips på länkar för att hitta

information:

http://malmo.se/miljoprogram


Miljöprogram för Malmö stad

2009-2020

www.malmo.se/jagborimalmo
Jag bor i Malmö- policy för

ungas inflytande

http://malmo.se/kommission
Information om Kommission

för ett socialt hållbart Malmö. Här finns också en kort populärversion av

rapporten att ladda ner!

http://video.malmo.se/?bctid=2938325670001


Film om Rosengårdsstråket

och Rosens Röda Matta


Fler länkar med information och

tips kring lärande för hållbar utveckling:

www.hutiskolan.se
HUT I SKOLAN är en sida där

du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet

ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips. Webbsidan är ett

samarbete mellan Lärande och samhälle vid Malmö högskola och Miljöförvaltningen

i Malmö stad inom ramen för RCE Skåne.

www.denglobalaskolan.se

Globala Skolan Den Globala Skolan erbjuder utbildning för skolpersonal inom

lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

www.malmo.se/globalen

Globalen Globalen är en mötesplats på Malmö Muséer för ideellt engagemang,

kunskap och innovationsvilja. Med utställningar, workshops och temakvällar,

såväl med lokala som globala perspektiv, bjuder de in till dialog och

delaktighet. Globalen erbjuder lärarutbildningar och workshops för skolklasser.

www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Barn-ochskola/

Skolprogram/Klimat-X.html

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter?

Uppvärmning? Alternativa energikällor? Klimat–X har funnits sedan 2001. Klimat

X är en del av skolprogrammet på Malmö Muséer där lärare och elever får träffa

museipedagoger med bred klimatkompetens.

www.sidaalumni.se

Aktuell information om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor direkt till

ditt klassrum, föreläsningssal eller konferensrum. Genom värderingsövningar,

levande exempel, interaktivitet och upplevelsebaserat lärande vill Sida sprida

de kunskaper och erfarenheter som deras Alumni-studenter bär med sig hem från

sina utlandsvistelser och på samma gång öka kunskapen om Sida, svenskt bistånd

och globalt utvecklingssamarbete.

www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Malmo-Fairtrade-City-/Rattvis-handel-i-skolan.html
För att göra det möjligt

för skolor/förskolor och enskilda klasser att på ett enkelt och roligt sätt

arbeta med frågor som rör rättvis handel och etisk konsumtion har Malmö

Fairtrade City tagit fram ett koncept som heter Skola för rättvis handel (även

klasser kan diplomeras)! 
Ert arbete med dessa frågor underlättar även för er

att leva upp till skolans uppdrag och Läroplanens mål och värdegrund.

www.innocarnival2014.se

13-15 november 2014 anordnas Innocarnival, Europas största innovationskarneval

på Malmömässan. På vägen dit har dina elever möjlighet att förverkliga en dröm,

testa en idé och lära sig mer om entreprenörskap. Gemensamt sätter hela Skåne

kurs mot en hållbar framtid. Vägen dit börjar här – är dina elever redo?


Kontakter Malmö Stad

Emma Börjesson

MALMÖ FAIRTRADE CITY

Miljöförvaltningen

Bergsgatan 17

205 80 Malmö

Mob. 0709-118719
emma.borjesson@malmo.sewww.malmo.se/fairtradecityhttps://sv-se.facebook.com/malmofairtradecity

 

Elin Hasselberg

Lärande för hållbar utveckling

Miljöförvaltningen

Bergsgatan 17

205 80  Malmö

Mob. 0709-467372
elin.hasselberg@malmo.sewww.malmo.se/miljowww.malmo.se/globalamalmo


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.