Myrorna vill öka återanvändningen i samhället

Du har säkert varit inne i en second hand-butik någon gång. Men varför är det bättre att skänka sina gamla prylar än att slänga dem i soporna? Myrorna är en av våra samarbetspartners för we_change 2015 så vi passade på att ställa ett par frågor till deras kommunikationschef Lotta Kökeritz!

Varför engagerar ni er i we_change?
– Myrorna vill öka återanvändningen genom att få fler att skänka istället för att slänga och fler att handla second hand. I we_change ser vi en möjlighet att få träffa och inspirera ungdomar samtidigt som vi tillsammans resonerar kring hur vi kan få fler att handla second hand istället för nytt.

Vilka är Myrornas största hållbarhetsutmaningar?
– Ett av Myrornas huvuduppdrag är att öka återanvändningen. Idag slänger varje svensk i snitt 8 kg textil i soporna varje år och hälften av det skulle kunna ha återanvänts. Vi vill att man istället skänker den textilen till oss och vi siktar på att fördubbla vår insamling av textil från ca 8 000 ton per år till 15 000 ton om ett par år. Vår strävan är att inspirera konsumenter till att köpa begagnat istället för nytt. 

Myrorna ägs av Frälsningsarmén, en kristen organisation som bland annat motsätter sig homosexuellas rätt till äktenskap. Är detta värderingar som även Myrorna har, eller har ni andra?
– Myrorna står för de grundläggande värderingar i vårt samhälle som bygger på mänskliga rättigheter, människors lika värde och individens rätt till fritt val. Våra värderingar uttrycker vi med tre ord: Mod, Ansvar och Mångfald. Frälsningsarmén delar Myrornas värderingar och har en pågående utvärdering av hur dessa tillämpas i ett mångkulturellt och multireligiöst Sverige. Frågan finns nu på Frälsningsarméns Ledningsråds agenda och de arbetar med frågan.

Till vad används pengarna som ni tjänar på er försäljning?
– Myrornas överskott går till socialt arbete i Sverige. Det kan vara behandlingshem för missbrukare, skyddade boenden för kvinnor utsatta för trafficking eller våld i hemmet, mat, värme och gemenskap för hemlösa, kolloplatser för barn, matkassar till en barnfamilj som har svårt att få ekonomin att gå ihop eller kanske en julklapp till jul.

Enligt Naturvårdsverket slänger varje svensk cirka 8 kilo kläder – varje år. Vilka är fördelarna med att återvinna kläderna i stället för att kasta dem i soporna?
– Återanvändning och återvinning är två begrepp som ofta förväxlas. Återvinning innebär att avfall samlas in, till exempel PET-flaskor och tidningspapper, och därefter omvandlas till material som kan användas för att tillverka nya produkter. Återanvändning betyder att produkter samlas in, säljs och används fler gånger, till exempel genom Myrornas second hand-butiker.
– Produktion av nya varor kräver stora mängder resurser som vatten, energi och metaller. Dessutom har nyproduktionen ofta en negativ påverkan på miljön då kemikalier som används kan spridas i närmiljön. Enligt Naturvårdsverket avger produktion av ett kilo textil ungefär femton kilo koldioxidutsläpp. Det innebär att om du väljer att köpa tre plagg second hand istället för lika många nya, sparas ungefär femton kilo koldioxidutsläpp. Det kan jämföras med koldioxidutsläppet från en personbil som kör ungefär tio mil. Genom att inspirera konsumenter att köpa second hand förlängs produktens livslängd och belastningen på miljö och klimat minskar.


Myrorna är en av våra samarbetspartners för we_change 2015. De kommer att vara med oss på samtliga orter och workshoppa med elever.

Är du nyfiken på att veta mer om Myrorna och deras hållbarhetsarbete? Kolla in deras hemsida och följ dem på Facebook, Twitter och Instagram!


Klicka här för att läsa om övriga samarbetspartners för we_change 2015!


Skriv en kommentar

Your email address will not be published.