Om Respektkoden

Respektkoden är ett projekt som genomförts av Ungdomar.se med finansiering från Internetfonden. 

Som en av Sveriges största digitala mötesplatser för unga känner vi på Ungdomar.se ett stort ansvar i att skapa en trygg och schysst miljö för unga. Genom projektet Respektkoden ville vi undersöka om vi genom att göra våra användarvillkor mer lättillgängliga kunde medvetandegöra unga om deras rättigheter och skyldigheter på nätet och i förlängningen minska hotet och hatet på nätet. Vi likt många andra aktörer har nämligen identifierat näthat (kränkningar, hot och ofredanden) som en stor samhällsutmaning idag.

Projektet har resulterat i en rad artiklar om näthat, rättigheter och skyldigheter på nätet och hur man som ung kan agera vid olika situationer. Våra användarvillkor har arbetats om och när man blir medlem på Ungdomar.se kan man nu inte bara läsa våra villkor utan även se korta filmer som beskriver våra regler. Allt detta för att medvetandegöra unga om deras rättigheter och skyldigheter på nätet. Allt material har tagit fram i nära samarbete med unga och genom fokusgrupper. 


Finansiering:

Internetfonden
Internetfonden delar genom utlysningar ut pengar till projekt som på olika sätt syftar till positiv utveckling av internet. Bakom Internetfonden står Internetstiftelsen i Sverige, IIS som administrerar den svenska toppdomänen .se. Överskottet av domännamnsintäkterna går till att finansiera olika satsningar som främjar internetutvecklingen i Sverige, en av dem är Internetfonden.


Producerat av:

Ungdomar.se: Lucella Bergström och Jenni Nylander
Filmer: Jesper Wallerborg och Nils Rehnström


Har du några frågor om projektet? Kontakta oss på info@ungdomar.se

Lucella

Verksamhetsansvarig för Ungdomar.se

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.