One Night Stand.

Två främlingar möttes vid en dörroch hon som var en kvinna sajag har aldrig träffat dig förr hon fortsatte och samitt hjärta har jag heligtdet kan du ej tamen jag vill ligga i din famnoch i dig mig gömmajag vill inte veta ditt namnallt sådant vill jag glömma låt mig stöna i ditt öraoch låt dig känna mina bröstmen några frågor vill jag inte höranu har du ingen röst hon vill inte veta vad han heteroch han vill inte veta vem hon ärsådant spelar ingen roll om man lekeroch låts...


Två främlingar möttes vid en dörr
och hon som var en kvinna sa
jag har aldrig träffat dig förr

hon fortsatte och sa
mitt hjärta har jag heligt
det kan du ej ta
men jag vill ligga i din famn
och i dig mig gömma
jag vill inte veta ditt namn
allt sådant vill jag glömma

låt mig stöna i ditt öra
och låt dig känna mina bröst
men några frågor vill jag inte höra
nu har du ingen röst

hon vill inte veta vad han heter
och han vill inte veta vem hon är
sådant spelar ingen roll om man leker
och låtsas att man är kär